Data Legal

Хууль зүйгээс бусад салбарын зохиогч

Төгссөн сургууль:
МУИС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:


Бүтээлийн тоо: 0

Бүтээлүүдийг үзсэн: 0

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 0

Профайл үзсэн: 858

Бүтээлүүд

Бүтээл оруулаагүй байна !