Дугар Сүнжид

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Людвиг-Максимилианы Их Сургууль, Мьюнхэн хот, ХБНГУ

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Удирдлагын академийн эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор, Иргэдийн оролцоо төслийн зохицуулагч


МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй 1998 онд төгссөн.Нутгийн удирдлагын сэдвээр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд 2000 онд, ХБНГУ-ын Мьюнхен хотын Людвиг-Максимилианы Их сургуульд магистрын зэрэг 2002 онд (LL.M), ХБНГУ-ын Мьюнхэн хотын Людвиг-Максимилианы Их Сургуульд “Үндсэн хуулийн тэгш эрх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох зарчим, тухайлан хувийн эрх зүйн салбар дахь хэрэглээ” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг 2009 онд тус тус хамгаалсан. 2003 оноос өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.
Удирдлагын академийн эрх зүйн тэнхмийн багш, ахлах багш, дэд профессор, өмгөөлөгч, төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал, хуулийн зөвлөх,төрийн албан хаагч, дотоодын болон олон улсын төслийн зөвлөх, зохицуулагчаар 18 дахь жилдээ ажиллаж байна.Үндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Нутгийн удирдлага, Хүний эрхийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж нийт 30 гаруй илтгэл, бүтээл, гарын авлага, эрдэм шинжилгээний ажил хэвлүүлсэн. Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.


Бүтээлийн тоо: 14

Бүтээлүүдийг үзсэн: 37749

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 2031

Профайл үзсэн: 2086

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Гарын авлага, арга зүй, аргачлал 3000 төгрөг 2016-10-24 Захиргааны ерөнхий хууль
2 Захиргааны гэрээ: Концессын гэрээ буюу түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харъяаллын асуудалд Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Концесс Захиргааны гэрээ Гэрээ Арбитр Захиргааны хэргийн шүүх
3 ХБНГУ-ЫН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ СУБЬЕКТ, АРГА ЗҮЙ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хууль Хуулийн тайлбар Хууль тайлбарлах арга Хууль тайлбарлах онол Үндсэн хууль тайлбарлах Үндсэн хууль тайлбарлах зарчим
4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРИМ ОНЦЛОГ ЗАРЧИМ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим Хууль ёсны итгэл хамгаалах Шийдвэрийг үндэслэлтэй гаргах Зорилгод нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон , шаардлагатай байх зарчим
5 Эрх зүйт төр ба захиргаа Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Эрх зүйт төр Хууль дээдлэх зарчим Захиргаа Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны байгууллага
6 ЗАХИРГААНЫ ШИНЭТГЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГА Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүйн хөгжил Захиргааны ерөнхий хууль
7 ХБНГУ-ЫН ЗАХИРГАА, ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Захиргаа Захиргааны эрх зүй Захиргааны байгууллага Захиргааны үйл ажиллагаа
8 “Муслим[1] шашинтаны толгойн алчуурын хэрэг”  - Шашны эрх чєлєє Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, эрх чөлөө Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө Европын холбооны хүний эрхийн шүүх Лалын шашин, гивлүүр буюу толгойн алчуур
9 ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИН ДЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВИАРЛАЛТ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага Иргэдийн хурал Засаг дарга Чиг үүрэг Эрх хэмжээ Эрх Чиг үүрэг хувиарлах зарчим
10 “ХБНГУ-ын Бавари муж улс ба Монгол улсын нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага,тэдгээрийн , эрх хэмжээ, үүрэг даалгаврын хуваарилалт” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага Эрх хэмжээ Чиг үүрэг Засаг дарга Иргэдийн Хурал ХБНГУ-ын Бавари мужийн нутгийн удирдлага Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага
11 ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн тэгш эрхийн зарчим, түүний хэрэгжилт Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Тэгш эрх Ялгаварлан гадуурхахыг хориглох Үндсэн хуулийн зарчим
12 Үндсэн Хуульд заасан ХҮНИЙ ЭРХИЙГ хэзээ хязгаарладаг вэ? Хэн? Ямар шалгуураар? Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, Үндсэн эрх, Эрхийн хязгаарлалт
13 ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүй, Захиргааны акт, Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх нөхцөл
14 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН АСУУДЛУУД Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хуулийн эрх зүй, Өмч, Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх, Газар Эрхийн хязгаарлалт