Бүрэнбат Ган-эрдэнэ

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Отгонтэнгэр их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Голомт капитал ҮЦК ХХК, Хуульч


Санхүү, бизнесийн эрх зүйг сонирхон судалдаг. Ажлын туршлагын хувьд 2014.05.16-2015.10.15 хүртэл Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газарт гэрээт ажилтан, мэргэжилтэн, 2015.11.26-2016.12.22 хүртэл "Оюуны тулах цэг" ТББ-н гүйцэтгэх захирал, мөн 2015.11 сараас 2016.10 сар хүртэл тодорхой ББСБ-уудад өр барагдуулагч, 2016 оны 6 сараас Шинжлэх ухаан технологийн Оргил академийн хуулийн багш, 2016.10.04-өөс 2018.07.16 хүртэл Голомт банкны Хуулийн хэлтэст хуульчаар, 2018.07.16-аас Голомт капитал ҮЦК ХХК-ийн хуульчаар ажиллаж байгаа.

Холбоо барих цахим хаяг: lawyerganaa@gmail.com


Бүтээлийн тоо: 4

Бүтээлүүдийг үзсэн: 5490

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 22

Профайл үзсэн: 1015

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал Нэг сэдэвт бүтээл 2000 төгрөг 2018-04-10 Чанаргүй зээл, Арбитр, Арилжааны банк
2 ХУВИЙН ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-07-16 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэврийн даатгал
3 ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА,ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-04-26 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэвэр, Нэмэлт тэтгэврийн бүтээгдэхүүн, Үнэт цаасны зах зээл
4 Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Илтгэл, өгүүлэл, эссэ 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал