Бүрэнбат Ган-эрдэнэ

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Отгонтэнгэр их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Голомт капитал ҮЦК ХХК, Хуульч, МУТСТ мэргэжилтэн


Санхүү, бизнесийн эрх зүйг сонирхон судалдаг. Ажлын туршлага:

Өмнөх ажил:
2014.05.16-2015.10.15 хүртэл Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газарт гэрээт ажилтан, мэргэжилтэн,
2015.11.26-2016.12.22 хүртэл "Оюуны тулах цэг" НҮТББ-н гүйцэтгэх захирал, (Шинэ нэршлээр: "Богд судалгааны хүрээлэн" НҮТББ),
2015 оны 11 сараас 2016 оны 10 сар хүртэл тодорхой ББСБ-уудад өр барагдуулагч, хуульч,
2016 оны 6 сараас 2017 оны 06 сар хүртэл Шинжлэх ухаан технологийн Оргил академийн хуулийн багш,
2016.10.04-өөс 2018.07.16 хүртэл Голомт банкны Хуулийн хэлтэст хуульчаар,
2018.12 сараас 2019 оны 04 сар хүртэл Голомт кастодианы эрх зүйн зөвлөхөөр,
2018.07.16-2019.08.31 хүртэл Голомт капитал ҮЦК ХХК-ийн хуульчаар,

Одоогийн ажил:
2019 оны 02 сараас эхлэн Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд цагийн багшаар тус тус ажиллаж байна.
2019 оны 10 сараас Стэпп групп ХХК-ийн Хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.

Холбоо барих цахим хаяг: lawyerganaa@gmail.com


Бүтээлийн тоо: 6

Бүтээлүүдийг үзсэн: 10306

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 127

Профайл үзсэн: 1498

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 IPO ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ? ГАРЫН АВЛАГА Гарын авлага, арга зүй, аргачлал Үнэгүй 2019-05-21 IPO, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаагаа нийтэд анх удаа санал болгох, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт татах
2 ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА: ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-02-22 Хөрөнгийн зах зээл, Хувьцаат компани, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Нийгмийн даатгалын сан, Нийгмийн даатгалын шимтгэл, Үнэт цаасны зах зээл, Хөрөнгийн зах зээл, Хувийн тэтгэврийн сан, Байгууллагын хөрөнгө оруулагч
3 Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал Нэг сэдэвт бүтээл 2000 төгрөг 2018-04-10 Чанаргүй зээл, Арбитр, Арилжааны банк
4 ХУВИЙН ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-07-16 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэврийн даатгал
5 ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА,ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-04-26 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэвэр, Нэмэлт тэтгэврийн бүтээгдэхүүн, Үнэт цаасны зах зээл
6 Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Илтгэл, өгүүлэл, эссэ 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал