Гүнсэнчоймбол Амаржаргал

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Цагдаагийн академи /одоогийн Хууль сахиулахын их сургууль/

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтын арга зүйч


Хууль зүйн магистр Г.Амаржаргал


Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийг үзсэн: 4107

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 287

Профайл үзсэн: 1091

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт Гарын авлага, арга зүй, аргачлал Үнэгүй 2016-12-14 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, баримт бичиг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгддэг бичиг баримтууд, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримтыг үйлдэх аргачлал.
2 ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ АЛБАН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-12-14 эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ авах,