Бат-Ерөөл Мөнхдорж

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУБИС, Цагдаагийн академи

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУБИС, ХУИС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан


Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвд эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтнаар ажилладаг. Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох; гэмт явдлын шалтгаан нөхцөлийг судлах; хууль сахиулах байгууллагууд, ялангуяа цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг.
2005-2016 онд 1 ном, 1 гарын авлага, 7 товхимол, 5 эмхтгэл эрхлэн гаргаж, 15 төрлийн судалгааны ажил хийж, 8 илтгэл, 15 өгүүлэл, нийтлэлийг нийтийн хүртээл болгож, нийтдээ 52 орчим бүтээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрхлэн гаргасан байна.


Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийг үзсэн: 2063

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 138

Профайл үзсэн: 841

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистик: Өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах асуудал Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-01-30 Гэмт хэрэг, статистик, статистик зүй, гэмт хэргийн статистик.