Минжүүр Цэрэнбат

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
ЭМШУИС-ийн АУС, МУИС-ийн ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
ЭМШУИС-ийн АУС, МУИС-ийн ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Ахлах багш, Өмгөөлөгч


2008 онд "Монгол үндэстний аутосомын хромосом дахь микросателлитийн локусын судалгаа" сэдвээр АУ-ны докторын зэрэг,
2012 онд "Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол" сэдвээр ХЗУ-ны магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан


Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийг үзсэн: 2953

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 21

Профайл үзсэн: 1154

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 1000 төгрөг 2017-03-06 Эвтанази, зовиургүй үхүүлэх, үхлийн жуулчлал