Гочоогийн Банзрагч

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
ХБНГУ-ын Байротын их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Улсын дээд шүүхийн шүүгч


1999 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Эрх зүйч мэргэжилтэй.
2003 онд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын Байротын Их Сургуульд "Хууль зүйн ухааны магистр" (LL.M.),
2007 онд Бүгд Найрамдах Герман улсын Байротын Их Сургуульд "Хууль зүйн ухааны доктор" (Dr.jur.)
2001-2008 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд багш;
2008-2015 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд дэд профессор;
2008-2009 онд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд Сургалтын албаны эрхлэгч;
2015-2016 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн дэд захирал;
2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөс Улсын Дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийг үзсэн: 15820

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 778

Профайл үзсэн: 1588

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-13 Захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, мал аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, газар тариалангийн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт
2 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС, АНХААРАХ АСУУДЛУУД Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-13 эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын зорилго, үүрэг, хэлбэр, эдийн засгийн эрх зүй, эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын Үндсэн хуулийн үндэс, эдийн засгийн харилцааг зохицуулж буй нийтийн эрх зүйн хэмжээ,
3 ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ХӨГЖИЛ, ШИНЭЧЛЭЛ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, хууль зүйн нэр томъёо, захиргааны эрх зүйн нэр томъёо,
4 Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй нь захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн тусгай анги, захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн чиг хандлага,
5 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТУХАЙД Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-08 Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ба Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,
6 ГЕРМАН-МОНГОЛЫН ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-08 захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, субьектив эрхийн хамгаалалт, обьектив эрхийн хамгаалалт, захиргааны шүүхийн эрхийн хамгаалалт, нэхэмжлэлийн хэлбэр, урьдчилсан эрхийн хамгаалалт, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан нөхцөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, бусад тодорхойлох нэхэмжлэл бүтээх нэхэмжлэл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл
7 ЭРХ ЗҮЙТ ТӨР БУЮУ ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-06-07 эрх зүйт, захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны үр дүн