Ванчигсүрэнгийн Энхтамир

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ийн хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС, Deakin University

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
судлаач, өмгөөлөгч


Нийтийн эрх зүйн чиглэлээр голчлон судалгаа хийдэг.


Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийг үзсэн: 1906

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 113

Профайл үзсэн: 654

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Газрын харилцаа, хөрөнгийн бүртгэл: 250 асуултын хариулт Гарын авлага, арга зүй, аргачлал Үнэгүй 2018-11-29 #газар #ҮХХ
2 ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2018-06-11 газар, газрын менежмент, газар зохион байгуулалт, газар шинэчлэн зохион байгуулалт, гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, нийтийн өмчийн газар