Даваажав Сумъяацэрэн

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Төрийн албан хаагч


Бүтээлийн тоо: 5

Бүтээлүүдийг үзсэн: 1444

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 16

Профайл үзсэн: 121

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ЗАНАЛХИЙЛЭЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ THREATS AGAINST CHILDREN IN CYBER SPACE, ITS PREVENTION Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-07-03 Түлхүүр үгс: Кибер гэмт хэрэг, цахим орчин, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэг. Key words: Cyber crime, cyber space, child protection, cyber crime against the children.
2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНГОЛИИ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-06-24 Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, преступность в сфере информационных технологий.
3 СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИИ В МОНГОЛИИ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-06-22 КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
4 КИБЕР ОРЧИН БА ТЕРРОРИСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА CYBER SPACE AND TERRORIST ACTIVITY Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-06-22 Кибер орчин, кибер гэмт хэрэг, террорист үйл ажиллагаа, кибертеррорист үйлдэл. Cyberspace, cybercrime, terrorist activity, cyber terrorism.
5 МОНГОЛ УЛС ДАХЬ КИБЕР ГЭМТ ХЭРГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ДҮГНЭЛТ, САНАЛ Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2019-06-21 Цахим гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, аюулгүй байдал