Бүтээлийн нэр Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар
Зохиогч Бүрэнбат Ган-эрдэнэ
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Бизнесийн эрх зүй
  • Компанийн эрх зүй
  • Үнэт цаасны эрх зүй
Бүтээлийн товч Жижиг хувьцаа эзэмшигчид Кастодиан банкны үйлчилгээний хүрээнд эрхээ хамгаалах, эдлэх боломжийн талаарх мэдээллийг агуулсан өгүүлэл бичлээ. Үнэт цаасны зах зээл бий болоод 25 жил өнгөрч байгаа боловч үнэт цаасны зах зээлийн идэвх сул байгаа нэг шалтгаан нь ХК-ийн хувьцаа хэдэн том хувьцаа эзэмшигчдэд төвлөрсөн, жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломж бага зэрэг байж болох юм. Иймд тус өгүүллээр жижиг хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд дангаараа оролцоход шийдвэрт нөлөөлөх боломж бага тул Кастодиан банкинд хувьцаагаа жижиг хувьцаа эзэмшигчид хадгалуулсны үндсэн дээр хуралд Кастодиан банк төлөөлөн оролцож тэдгээрийн эрхийг эдлэх, мөн өөрсдөд нь ашигтай шийдвэр гаргуулах зэрэг эерэг боломжийг бий болгох юм.

100 жижиг хувьцаа эзэмшигч 100 өөр саналтай хуралд оролцож саналаа хувааснаас 100 жижиг хувьцаа эзэмшигч 1 Кастодиан банканд хувьцаагаа хадгалуулсны үндсэн дээр 100 хүн оролцох биш 1 кастодиан тэднийг төлөөлөн эрхийг хамгаалж оролцох илүү үр дүнтэй бөгөөд саналаа хуваахгүй байх эерэг нөлөөтэй юм.
Түлхүүр үг Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017.04.13
Хуудасны тоо 3
Хэл Монгол
Үнэ 1000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2017-04-14
Товч мэдээлэл үзсэн 1734
Бүрэн эхээр нь үзсэн 12
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)