Бүтээлийн нэр ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 40.5 ДАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАР
Зохиогч Адъяасүрэн Түвшинтөгс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн гэрээ, контракт, түүнийг цуцлах, дуусгавар болгох
  • Хөдөлмөрийн маргааны онол, практик
Бүтээлийн товч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.5 дах зохицуулалтыг хэрэглэхдээ шүүхийн зүгээс хэд хэдэн алдаа гаргасаар байна гэж дүгнэхэд хүрч байна. Нэгдүгээрт, тус зохицуулалтыг шүүх тайлбарлахдаа ажлаас чөлөөлөх тухай мэдэгдсэн өдрөөс хойш нэг сарын дараа ажил олгогч тушаалаа гаргасан байхыг нэг сарын өмнө гэж ойлгох мэтээр үзэж байна, Хоёрт, уг зохицуулалтыг хөдөлмөрийн тухай хуулийн бусад заалттай уялдуулан хэрэглэхгүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.5 дах зохицуулалтын “нэг сарын өмнө” мэдэгдсэн байх хэмээх ойлголтыг тайлбарлан хэрэглэхдээ тайлбарлах замаар хүрээ хязгаарыг тогтоох нь зүйтэй байна. Хүрээ, хязгаар гэхийн учир нь нэг сарын өмнө гэдгийг хар бараанаар мэдэгдсэн өдрөөс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор тушаал гарахыг хэлнэ гэж тайлбарлаж болохгүй. Хууль зүйн үүднээс энэхүү хугацааг тогтоохдоо ажилтанд ажил олгогч ажлаас чөлөөлөх тухай мэдэгдсэнээс хойш ажил хүлээлцэх өдрийг хүртэлх тэрхүү хугацаа хэмээн ойлгож хүрээ хязгаарыг тогтоох нь зүйтэй байна.
Түлхүүр үг хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогчийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах мэдэгдэл, мэдэгдэх хугацаа, ажил хүлээлцэх
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017-05-09
Хуудасны тоо 4
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн 3597
Бүрэн эхээр нь үзсэн 258
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)