Бүтээлийн нэр ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ БА ХОЛБОГДОХ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙ ТАЛААР СУДАЛЖ, ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ: Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа
Зохиогч Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Эрх зүйн бусад салбар
Бүтээлийн дэд ангилал Хууль тогтоомжийн хэрэглээ
Бүтээлийн товч Ерөнхийдөө олон улсын эрүүгийн шүүх болон түүний шүүх эрх мэдэл нь үндэсний шүүх эрх мэдлийг нэмэгд үүлэн , нөхөх зарчимтай. Уг зарчмын дагуу Олон улсын эрүүгийн шүүх (ОУЭШ ) нь Ромын дүрэмд (ОУЭШ -ийн үүсгэн байгуулах гэрээ - цаашид Дүрэм ) нэгдэн орсон улс гүрнээс хүн төрөлхтөний энх тайван, аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг харьяалан шийдвэрлэхийг , эсх үл холбогдох гэмт хэргийг шийдвэрлэх (шүүн шийдвэрлэх ажиллагааг зохих төвшинд явуулах ) хүсэл зориг , боломж , чадвар хомсдох үед харьяалан шийдвэрлэх эрхээсээ татгалзахыг шаардаж , хянаж байх тогтолцоо мөн. Тус дүрэмд нэгдэн орсон ямар ч гишүүн улс ОУЭШ –ийн шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд тус, дөхөм үзүүлэх үүрэг хүлээдэг . Иймд ОУЭШ -ийн ажиллагаа бүхэлдээ гишүүн улсын дүрэмд заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас шууд шалтгаалж байна. Гишүүн улсын үүргийн чухал нь гэмт этгээдийг албадан саатуулж ОУЭШ хүлээлгэн өгөх асуудал юм . Энэ асуудал нь төрийн дээд албан тушаалтны дархан эрхийн асуудалтай холбоотой байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хууль болон түүний нэгдэн орсон Ромын дүрэм хэрхэн хоорондоо уялдаж буй байдал , үндэсний хууль тогтоомжийг хэрхэн нийцүүлэх зэрэг асуудалд практик зарим зөвлөмж гаргахыг зорилоо .
Түлхүүр үг олон улсын эрүүгийн шүүх, Ромын дүрэм, нэгдэн орох, гишүүн улс, үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын конвенци,терроризмыг санхүүжүүлэх, авилгалын конвенци, Монгол улсын олон улсын гэрээ
Бүтээл бичигдсэн огноо 2009
Хуудасны тоо 97
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-06-15
Товч мэдээлэл үзсэн 2962
Бүрэн эхээр нь үзсэн 86
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)