Бүтээлийн нэр Хуулийн этгээд үндсэн эрхээ хамгаалуулах субъект болох нь
Зохиогч Дамба Ганхүрэл
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч Монгол Улсын Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1-т зааснаар хуулийн этгээд нь өөрийн нэр дээрээ эд хөрөнгө өмчлөх, тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зэрэг хуульд заасан тодорхой эрхийг эдлэх эрхтэй. Мөн эрх ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзэж буй тохиолдолд шүүхээр эрхээ хамгаалуулах, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх боломж хуулийн этгээдийн хувьд иргэнтэй адил хэмжээнд нээлттэй байна. Гэвч уг эрх нь Үндсэн хуулийн маргааны хувьд хамаарах эсэх нь эргэлзээтэй.
Үндсэн хуульд заасан үндсэн эрхүүд хүний эрх гэх хэлбэрээр илрэн гардгаас хуулийн этгээдэд хамаарахгүй мэтээр ойлгох нь түгээмэл. Гэвч Үндсэн хуульд заагаагүй эрхийг бусад салбар хуульд хуульчлах боломжгүй гэх онол итгэл үнэмшил төрүүлэхүйц хэвээр байгаа бөгөөд уг онолын дагуу иргэний хууль болон бусад хуульд заасан хуулийн тэгээдийн эрх нь үндсэн эрхийн нэг салаа мөчир гэж эрх зүйн судалгаа элбэг орнуудад үзэж байна. Харин манай оронд уг сэдвийг хэрхэн авч үзэж байгаа талаар тус илтгэлд авч үзсэн ба Япон болон ХБНГУлсуудтай мөн харьцуулж судалсан.
Түлхүүр үг хуулийн этгээдийн үндсэн эрх, үндсэн эрх эдлэх субъект, хүний эрх, хуулийн этгээдийн эрх, хуулийн этгээд
Бүтээл бичигдсэн огноо 2015 он
Хуудасны тоо 6
Хэл Монгол
Үнэ 2000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2017-09-06
Товч мэдээлэл үзсэн 2214
Бүрэн эхээр нь үзсэн 2
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)