Бүтээлийн нэр Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал
Зохиогч Бүрэнбат Ган-эрдэнэ
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Процессын эрх зүй
  • Арбитрын процесс
Бүтээлийн товч Монголбанкны 2017 оны жилийн эцсийн зээлийн тайланд өгүүлснээр банкуудын нийт олгосон зээлийн 8.5% нь чанаргүй зээлийн ангилалд хамаарч байна. Чанаргүй зээлийг бууруулах нь эдийн засагт эерэг ач холбогдолтой. Гэхдээ цаг хугацаа хэмнэж чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэх боломжит хувилбар Арбитрын тухай хуульд хуульчлагджээ. Иймд тус хуулийн зохицуулалтын дагуу Арбитрын журмаар зээлийн маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг судалгааны ажлаар дэлгэрүүлэн судалж саналаа тусгалаа.

Арбитрын журмаар шийдвэрлэх нь хууль, эрх зүйн орчны хувьд харшлахгүй бөгөөд боломжтой хувилбар юм.
Түлхүүр үг Чанаргүй зээл, Арбитр, Арилжааны банк
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018 оны 2 сар
Хуудасны тоо 6
Хэл Монгол
Үнэ 2000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2018-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн 1427
Бүрэн эхээр нь үзсэн 1
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)