Бүтээлийн нэр Үүргийн эрх зүйн харьцангуй байх зарчим
Зохиогч Эрдэнэ Гэрэл
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Иргэний эрх зүй
  • Үүргийн эрх зүй
Бүтээлийн товч Хувийн эрх зүйд томоохон байр суурийг эзэлдэг салбар эрх зүй болох "Үүргийн эрх зүй" нь харьцангуй шинжтэй, түүнд үйлчлэх суурь зарчим нь "харьцангуй байх зарчим" байдаг. Ромын эрх зүйд үүнийг "Inter partes" нөлөө хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Хэдийгээр үүргийн эрх зүй нь Монгол улсын Иргэний хуулийн зохицуулалтын цөмийг бүрдүүлдэг ч "харьцангуй байх зарчим" нь үгчлэн тусгагдаагүй бөгөөд Иргэний хуулийн зохицуулалтуудын агуулга болон ерөнхий концепцоос уг зарчмын үйлчлэлийг тодруулан харуудах шаардлага тулгардаг. Энэхүү бүтээлээр харьцангуй байх зарчим, түүний үйлчлэл мөн үүргийн харилцаанд гуравдагч этгээд оролцох буюу харьцангуй байх зарчим хязгаарлагдах тохиолдлуудыг авч үзсэн.
Түлхүүр үг иргэний эрх зүй, үүргийн эрх зүй, харьцангуй байх зарчим, суурь зарчим, үүргийн харилцаа, гуравдагч этгээд
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018 он
Хуудасны тоо 63
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2018-10-17
Товч мэдээлэл үзсэн 1251
Бүрэн эхээр нь үзсэн 6
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)