Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2003
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч Агуулга
Нэг. Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал
1.1. Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал
1.2. Тахир дутуу хүний эрхийн төлөв байдал
1.3. Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдал

Хоёр. Зарим эрхийн хэрэгжилтийн байдал
2.1. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт
2.2. Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид заасан эрхийн хэрэгжилт

Гурав. Хүний эрхийн өнөөгийн анхаарал татаж буй зарим асуудал
3.1. Хуулийн зарим байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх
3.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа ба хүний эрх
3.3. Хууль тогтоомж ба хүний эрх
3.4. Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилт
3.5. Яам, газруудын нийтээр дагаж мөрдөх тушаал, шийдвэр ба хүний эрх
3.6. Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлыг дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлтүүд
3.7. Төлбөр хураамж ба хүний эрх
3.8. Авилгал ба хүний эрх
3.9. Эмэгтэйчүүдийг хил дамжуулан худалдах гэмт хэрэг
3.10. Гадаадад хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн эрхийн төлөв байдал

Дүгнэлт, санал, зөвлөмж
Түлхүүр үг Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал, Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал, тахир дутуу хүний эрхийн төлөв байдал, Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдал, Зарим эрхийн хэрэгжилтийн байдал, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид заасан эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн өнөөгийн анхаарал татаж буй зарим асуудал, Хуулийн зарим байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх, Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа ба хүний эрх, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилт, Яам, газруудын нийтээр дагаж мөрдөх тушаал, шийдвэр ба хүний эрх, Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлыг дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлтүүд, Төлбөр хураамж ба хүний эрх, Авилгал ба хүний эрх, Эмэгтэйчүүдийг хил дамжуулан худалдах гэмт хэрэг, Гадаадад хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн эрхийн төлөв байдал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2003
Хуудасны тоо 65
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-20
Товч мэдээлэл үзсэн 459
Бүрэн эхээр нь үзсэн 4
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)