Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2004
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч Агуулга

НЭГ. ТОДОРХОЙ ЭРХҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
1.1.Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал
1.2.Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдал
1.3.Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн төлөв байдал
1.4.Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн талаар
1.5.Уул уурхайн салбарт ажиллагсдийн эрхийн төлөв байдал

ХОЁР. ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ЭРХИЙН АСУУДАЛ
2.1.Үндэсний цөөнхийн эрхийн төлөв байдал
2.2.Эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах
эрхийн төлөв байдал

ГУРАВ. ХҮНИЙ ЭРХИЙН АНХААРАЛ ТАТАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ
3.1.Хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх
3.2.Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн төлөв байдал

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
ХАВСРАЛТ
Түлхүүр үг Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал, Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдал, Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн төлөв байдал, Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн талаар, Уул уурхайн салбарт ажиллагсдийн эрхийн төлөв байдал, Үндэсний цөөнхийн эрхийн төлөв байдал, Эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхийн төлөв байдал, Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн төлөв байдал,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2004
Хуудасны тоо 112
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-20
Товч мэдээлэл үзсэн 493
Бүрэн эхээр нь үзсэн 6
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)