Бүтээлийн нэр “ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХИЙГ НЭЭХ НЬ” БОДЛОГЫН СУДАЛГАА
Зохиогч Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи
Хамтран зохиогчид Монголын хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны захиалгаар судлаач Р.Мухийт, С.Билгүүн, Ж.Даваасүрэн нар Ханнс Зайделийн сан, "Эрх зүйн боловсрол" академи-н санхүүжилтын дэмжлэгтэйгээр хийсэн судалгаа.
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Нийтийн захиргаа
  • Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
Бүтээлийн товч НЭГ. НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
1.1. Эрх зүй дэх ашиг сонирхлын тухай ойлголт
1.2. Ашиг сонирхол хууль ёсны байх буюу хууль ёсны ашиг сонирхлын тухай
1.3. Нийтийн ашиг сонирхлын тухайд
1.4. Нийтийн ашиг сонирхлын маргааны тухай ойлголт
1.5.Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэхтэй тулгамдсан асуудлууд

ХОЁР. НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МАРГААНЫ ТАЛААР МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ
2.1. Материаллаг хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ, тулгамдсан асуудал
2.2. Процессын хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ, тулгамдсан асуудал
2.2.1.Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
2.2.2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
2.2.3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа
2.2.4. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.
2.2.5. Прокурор Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох нь
2.3. Захиргааны хэргийн шүүхэд нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах эрхийг нээх шаардлага

ГУРАВ. НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
3.1. ӨАБНУ
3.2. Нидерландын вант улс
3.3. Энэтхэг улс
3.4. Австрали улсын туршлага

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ
Түлхүүр үг Эрх зүй дэх ашиг сонирхлын тухай ойлголт, Ашиг сонирхол хууль ёсны байх буюу хууль ёсны ашиг сонирхлын тухай, Нийтийн ашиг сонирхлын тухай, Нийтийн ашиг сонирхлын маргааны тухай ойлголт, Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэхтэй тулгамдсан асуудлууд, Материаллаг хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ, тулгамдсан асуудал, хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017
Хуудасны тоо 45
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-25
Товч мэдээлэл үзсэн 1054
Бүрэн эхээр нь үзсэн 87
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)