Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2006
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЭРҮҮ ШҮҮЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ
1.1. Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж
1.2. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд
1.3. Баривчлах, урьдчилан хорих байрны нөхцөл эрүү шүүлттэй холбогдох нь
1.4. Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах,
шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
1.5. Дүгнэлт, үнэлгээ
1.6. Санал, зөвлөмж

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ, БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ, ХАМТЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
2.1. Эвлэлдэн нэгдэх, байгууллага байгуулах эрхийг баталгаажуулсан олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж, тэдгээрийн уялдаа
2.2. Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх ба ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах эрхийн хэрэгжилт
2.3. Ажил олгогчдын эвлэлдэн нэгдэж, байгууллага байгуулах эрхийн байдал
2.4. Албан бус салбарт хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийн
2.5. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах эрхийн төлөв байдал
2.6. Санал, зөвлөмж
Товчилсон үгийн тайлал

НҮБ-ЫН ЭРҮҮ ШҮҮЛТИЙН АСУУДЛААРХИ ТУСГАЙ ИЛТГЭГЧ МАНФРЭД НОВАКИЙН МУ-Д АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ ИЛТГЭЛ
Түлхүүр үг Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд, Баривчлах, урьдчилан хорих байрны нөхцөл эрүү шүүлттэй холбогдох нь, Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Бүтээл бичигдсэн огноо 2006
Хуудасны тоо 92
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн 512
Бүрэн эхээр нь үзсэн 5
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)