Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 14 ДЭХ ИЛТГЭЛ
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч Нэгдүгээр бүлэг
ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ
1.1. Эрүү шүүлт тулгах нь гэмт хэрэг болох нь
1.2. Эрүү шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулах нь
1.3. Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх сургалт
1.4. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ эрүү шүүлттэй холбогдох нь
1.5. Монгол Улсад илэрч буй эрүү шүүлтийн хэлбэрүүд

Хоёрдугаар бүлэг
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАГЧИЙН ЭРХ
2.1. Иргэний нийгмийн байгууллага, идэвхтэн, өмгөөлөгч
2.2. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлч
2.3. Шүүгч, прокурор, цагдаа

Гуравдугаар бүлэг
ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ
3.1. Бага, дунд боловсрол
3.2. Дээд боловсрол: Хууль зүйн их, дээд сургууль
3.3. Хүний эрхийн албан бус боловсрол

Дөрөвдүгээр бүлэг
ЗАРИМ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
4.1. Төрөлжсөн асрамжийн газар дахь хүний эрхийн зарим асуудал
4.2. Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа ба хүний өмчлөх эрхийн асуудал
4.3. Цагдаагийн алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн асуудал
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улсын Их Хуралд шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж буй санал
Түлхүүр үг Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх, хүний эрхийн боловсрол, зарим эрхийн хэрэгжилт
Бүтээл бичигдсэн огноо 2015
Хуудасны тоо 110
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн 304
Бүрэн эхээр нь үзсэн 1
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)