Бүтээлийн нэр Хүний эрх сэтгүүл 2005/3
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид • А.Саруул • Г.Нарантуяа • Д.Баянбилэг • Ч.Алтангэрэл • С.Цэрэндорж • Б.Хишигсайхан • Ж.Дашдорж • Л.Сүхээ
Бүтээлийн хэлбэр Гарын авлага, арга зүй, аргачлал
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Хууль тогтоох эрх мэдэл
  • Гүйцэтгэх эрх мэдэл
  • Нутгийн удирдлага
  • Ард нийтийн санал асуулга
Захиргааны эрх зүй
  • Нийтийн захиргаа
Эрүүгийн эрх зүй
  • Эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал
Бүтээлийн товч АГУУЛГА
I. ӨГҮҮЛЭЛ ИЛТГЭЛ
• А.Саруул - ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудлууд
• Г.Нарантуяа - Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх зарим асуудал
• Д.Баянбилэг - Хууль тогтоомж ба хүний эрх
• Ч.Алтангэрэл - Хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн хандлага
• С.Цэрэндорж - Цөөнхийн эрх ба цаатан иргэдийн эрхийн тухай зарим асуудал
• Б.Хишигсайхан - Цөөнх болох цаатан иргэдийн соёлын эрхийн хэрэгжилт
• Ж.Дашдорж - Цагдаагийн хэрэг бүртгэлт ба хүний эрх
• Л.Сүхээ - Хэрэг бүртгэх ажлын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

II. ХЭҮК-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС
• “Цаатан XI” төслийн тайлан
• Зөвлөмж
• Уриалга

III. АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТГИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЧУУЛГАНЫ X ХУРАЛДААНЫ ЗАРИМ БАРИМТ БИЧИГ, МЭДЭЭЛЭЛ
• Ази, Номхон Далайн Бүс Нутгийн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулган
Товч мэдээлэл
• Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Энхбаярын Ази Номхон Далайн Бүс Нутгийн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганы X Хуралдаан дээр хэлсэн үг
• Монгол улсын ХЭҮК-ын дарга С.Цэрэндоржийн Ази Номхон Далайн Бүс Нутгийн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганы X Хуралдаан дээр хэлсэн үг
• АНДБНХЭҮБЧ-ны хуралдааны төгсгөлийн баримт бичиг
• Ж.Дашдорж - Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нь
• Б.Хишигсайхан - Хүний эрхийн боловсрол албан боловсролын хөтөлбөрт
• АНДБНХЭҮБЧ-ны Хуульчдын зөвлөлийн эрүү шүүлтийн талаарх судалгааны тайлан

IV. ОРОН НУТГИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
• Дорнод аймаг
• Дорноговь аймаг
• Завхан аймаг
Түлхүүр үг ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудлууд, Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх зарим асуудал, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн хандлага, Цөөнхийн эрх ба цаатан иргэдийн эрхийн тухай зарим асуудал, Цөөнх болох цаатан иргэдийн соёлын эрхийн хэрэгжилт, Цагдаагийн хэрэг бүртгэлт ба хүний эрх, Хэрэг бүртгэх ажлын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт
Бүтээл бичигдсэн огноо 2005
Хуудасны тоо 136
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн 457
Бүрэн эхээр нь үзсэн 9
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)