Бүтээлийн нэр АРИЛЖАА (ХУДАЛДАА)-НЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛАН ТАНДАН СУДЛАХ судалгааны тайлан
Зохиогч Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи
Хамтран зохиогчид Б.Амарсанаа, Д.Наранчимэг, Л.Бямбаа, С.Батбаяр, Н.Норовсамбуу, Р.Пүрэвбаатар
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Иргэний эрх зүй
  • Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Хэлцэл, гэрээ, түүнийг байгуулах, хүчин төгөлдөр бус хэлцэл, гэрээ
Бизнесийн эрх зүй
  • Арилжааны даатгалын эрх зүйн зохицуулалт
Бүтээлийн товч Гарчиг
НЭГ. Арилжаа(худалдаа)-ны асуудалд дүн шинжилгээ хийсэн байдал

ХОЁР. Арилжаа(худалдаа)-ны асуудлыг шийдвэрлэх зорилгыг тодорхойлсон байдал

ГУРАВ. Арилжаа(худалдаа)-ны асуудлыг зохицуулах хувилбарууд, тэдгээрийн эерэг, сөрөг талыг харьцуулсан байдал

ДӨРӨВ. Арилжаа(худалдаа)-ны хуулийн зохицуулалтын хувилбаруудын үр нөлөөг тандан судалсан байдал
ТАВ. Арилжаа(худалдаа)-ны хуулийн зохицуулалтын хувилбаруудыг харьцуулсан дүгнэлт

ЗУРГАА.Олон улсын болон бусад улсын хууль эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан байдал

ДОЛОО. Дүгнэлт, зөвлөмж

Хавсралт
Түлхүүр үг Арилжааны эрх зүй
Бүтээл бичигдсэн огноо 2019
Хуудасны тоо 102
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-05-15
Товч мэдээлэл үзсэн 1019
Бүрэн эхээр нь үзсэн 169
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)