Бүтээлийн нэр Хүний эрх сэтгүүл 2007/3
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид • Л.Баасан • С.Болормаа • М.Алтанцэцэг • П.Сумьяа • Д.Баяндүүрэн • Т.Уянга • Ю.Отгонбилэг • Ж.Мягмар • Ц.Баярбат • Д.Гэрэлням • Ц.Оюунбаатар • Д.Гэрэл • Ц.Пүрэвдоо • Г.Нарантуяа • Ц.Батхүү
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч АГУУЛГА
1.Өгүүлэл нийтлэл.
• Л.Баасан - Ажилтныг ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэр хэрэгжих эрх зүйн орчин
• С.Болормаа - Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан, өөр ажилд буруу шилжүүлсэн иргэнийг ажилд нь эгүүлэн тогтоосон шүүхйин шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн мониторингийн шинжилгээ, үр дүн
• М.Алтанцэцэг - Ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа бэрхшээл болон ҮЭ-ийн байгууллагаас үзүүлж байгаа нөлөө
• П.Сумьяа - Ажилд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
• Д.Баяндүүрэн - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сонгуульд төлөөлөлгүйгээр оролцох боломжоор хангах тухай
• Т.Уянга - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээллийн талаарх танилцуулга
• Ю.Отгонбилэг - 2006 оны хүний эрхийн байгууллагуудын үндэсний чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаахр НХХЯ-наас авч буй арга хэмжээ
• Ж.Мягмар - 2006 оны хүний эрхийн байгууллагуудын үндэсний чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар БСШУЯ-наас авч буй арга хэмжээ
• Д.Гэрэлням - Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замын стандарт, техникийн шаардлага
• Ц.Оюунбаатар - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зөвлөмжийн хэрэгжилт-оролцоо
• Д.Гэрэл - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх чуулганы зөвлөмжийн хэрэгжилт бидний амьдралд
• Ц.Пүрэвдоо - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх чуулганы зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар авч буй санал, санаачлага
• Г.Нарантуяа - 2006 оны хүний эрхийн үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилт
• Ц.Батхүү - Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар орон нутагт зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, үр дүн
• Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмж
Түлхүүр үг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
Бүтээл бичигдсэн огноо 2007
Хуудасны тоо 89
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-06-18
Товч мэдээлэл үзсэн 118
Бүрэн эхээр нь үзсэн 4
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)