Бүтээлийн нэр ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч АГУУЛГА
• Хүний эрх гэж юу вэ?
• Хүний эрх ба төрийн үүрэг
• Уул уурхай ба хүний эрх
• Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах журам, аргачлал
• Хүний эрхийн үндэсний комссоос шүүхэд гаргах төлөөлөн нэхэмжлэл
• Боловсролын чанар
• Насан туршийн боловсрол
• Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
• Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх
• Хүн худалдаалах гэмт хэрэг ба хүний эрх
• Монгол улс дахь уул уурхай ба соёлын эрхийн асуудал
• Хохирогч хамгаалал
• Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх нь таны ч бас асуудал
• Хэрхэн эвлэлдэн нэгдэх вэ?
• Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, чөлөөний цаана
• Хүний эрх ба хугацаат цэргийн алба
• Хариуцлагатай сонголтоор бид эрхээ баталгаажуулна
• Чөлөөтэй, тайван хуран цуглах эрх
• Байгаль орчны асуудлаар мэдээлэл авах иргэдийн эрхийг баталгаажуулья
• Хүүхэд гомдол гаргах эрхтэй юу?
• Хүүхдийг зодож шийтгэх нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн нэг хэлбэр мөн
• Хүүхдийн хөгжил
• Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх эрх
• Эрүү шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг төр хариуцан арилгах үүрэгтэй
• Худалдаа үйлчилгээний бизнесийн салбар дахь хүний эрхий нзарим асуудал
• Хэвлэлийн эрх чөлөө ба хүний эрх
• Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт
• Хүний эрх ба хөгжил: үзэл баримтлал, хандлага
• Сургуулийн аюулгүй орчин гэж юу вэ?
• Ахмад настны эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол улсад бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хэрхэнн хангаж байгаад үнэлгээ хийж зөвлөмж гаргалаа
• Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• Ахмад настны эрх, хамтын ажиллагаа, бүлэг болохын давуу тал
• Нийгмийн халамж хүртэх эрх
• Дотоод шилжин суурьшигчдын эрхийн асуудал
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
Түлхүүр үг Хүний эрх , Уул уурхай ,Боловсролын чанар, Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх, Ажлын байрны бэлгийн дарамт, Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Эрүү шүүлт, Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, Нийгмийн халамж хүртэх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
Бүтээл бичигдсэн огноо 2013
Хуудасны тоо 159
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн 326
Бүрэн эхээр нь үзсэн 3
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)