Бүтээлийн нэр ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40.1.5 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ
Зохиогч Ширзагд Отгонбаяр
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн гэрээ, контракт, түүнийг цуцлах, дуусгавар болгох
Бүтээлийн товч Энэхүү өгүүллийн хүрээнд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5 дахь хэсэгт заасан “мөнгө болон эд хөрөнгө хариуцсан ажилтан ажил олгогчийн итгэлийг алдсан буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан нь тогтоогдсон” гэх үндэслэлээр ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131.2 дахь хэсэгт заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа баримтлах эсэх асуудлыг хөндөн авч үзлээ. Үүний тулд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40.1.5 дахь хэсэгт заасан үндэслэлийн ойлголт болон сахилгын зөрчлийн ойлголтыг дотоод шинжээр нь задлан шинжилж, хооронд нь харьцуулж ялгаатай талыг нь тодорхойлно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40.1.5 дахь хэсэгт заасан үндэслэл нь сахилгын зөрчил биш болохыг нотлох замаар дээрх үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөхөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.2 дахь хэсэгт заасан хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрэглэх боломжгүй талаар өөрийн санаагаа дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг Сахилгын зөрчил, сахилгын шийтгэл, эд хариуцагч, итгэл алдах, хөөн хэлэлцэх хугацаа.
Бүтээл бичигдсэн огноо Хууль дээдлэх ёс. 2018 №4, (69)
Хуудасны тоо 9
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-09-02
Товч мэдээлэл үзсэн 160
Бүрэн эхээр нь үзсэн 0
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)