Бүтээлийн нэр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР, ХЭРЭГЖИЛТ
Зохиогч Ширзагд Отгонбаяр
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Бизнесийн эрх зүй
  • Компанийн эрх зүй
Бүтээлийн товч Энэхүү өгүүллийн хүрээнд Монгол Улсын хуульд заасан компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид тавих шалгуурууд болон түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар хөндөн авч үзсэн болно. Нэгдүгээрт. Компанийн тухай хуульд заасан ерөнхий шалгуур болон бусад хуулиудад салбарын онцлогоос хамааран хуульчилсан тусгай шалгууруудыг гаргаж тавьсан болно. Хоёрдугаарт. Хуульд заасан шалгууруудыг төлөөлөн удирдах зөвлөл бүхий компаниуд нь бодит байдал дээр хэрхэн хэрэглэж, нэр дэвшигчид ямар шалгуур тавьж байгаа болохыг харьцуулах болно. Эцэст нь эдгээр харьцуулалтын дүнд Монгол улсад компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрдүүлж буй гишүүдийг хэрхэн шалгаруулж байгаа талаар ойлголттой болох юм. Мөн цаашид авч хэрэгжүүлэх цөөн хэдэн санал дүгнэлт гаргах болно.
Түлхүүр үг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, нэр дэвшигч, шалгуур.
Бүтээл бичигдсэн огноо Хууль дээдлэх ёс. 2019 №2, (72)
Хуудасны тоо 13
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-09-04
Товч мэдээлэл үзсэн 344
Бүрэн эхээр нь үзсэн 0
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)