Бүтээлийн нэр Албан татварын бодлого ба эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн харилцан хамаарлын асуудалд
Зохиогч Мөнхбат Мөнхжаргал
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Татварын эрх зүй
  • Улсын бүртгэлийн эрх зүйн зохицуулалт
Бүтээлийн товч Улсын бүртгэл үнэн зөв, бодитой байх зарчим эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүрэн утгаараа хэрэгжиж чадахгүй байна. Тодруулбал, Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсан орлогоос 2 хувийн албан татвар авахаар зааснаас үүдэн иргэд бодит байдалд хийж буй худалдах худалдан авах тохиролцоогоо бэлэглэлийн гэрээгээр халхавчилж, үл хөдлөх хөрөнгө худалдах худалдан авах гэрээг бус бэлэглэлийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж байна. Энэ нь дараах практик үр дагаврыг үүсгэж байна. Үүнд:
1-рт, Бодит байдалд чухам ямар хэмжээний үнэлгээ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө худалдагдаж, хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн жинхэнэ мөнгөн дүн ямар байгааг улсын бүртгэлийн байгууллагаас илэрхийлж, гаргах боломжгүй байдалд хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл улс орны эдийн засагт чухал ач холбогдолтой албан ёсны анхдагч мэдээллүүд бодитойгоор бүртгэгдэж, илэрхийлэгдэж чадахгүйд хүрч байна.
2-рт, Хүчин төгөлдөр худалдах худалдан авах, бэлэглэлийн болон бусад өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн шилжилтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэн баталгаажуулах учиртай. Харамсалтай нь дээрх татварын хувь хэмжээнээс үүдэн халхавч хэлцэл буюу хүчин төгөлдөр бус хэлцэл эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсээр байна.
Түлхүүр үг албан татварын бодлого, улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, татвар ба бүртгэл, үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсан орлогын албан татвар, 2 хувийн татвар, улсын бүртгэл үнэн зөв байх, халхавч хэлцэл, бэлэглэлийн гэрээ, хуурамч гэрээ, хүчин төгөлдөр бус хэлцэл
Бүтээл бичигдсэн огноо 2010
Хуудасны тоо 8
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2016-04-22
Товч мэдээлэл үзсэн 2693
Бүрэн эхээр нь үзсэн 99
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)