Бүтээлийн нэр ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН АСУУДЛУУД
Зохиогч Дугар Сүнжид
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Үндсэн хуулийн эдийн засаг
Бүтээлийн товч Өмчийн эрхийг өргөн болон явцуу утгаар хууль зүйн шинжлэх ухаанд хэрэглэдэг. Газар нь онцлог шинж чанар бүхий үл хөдлөх эд хөрөнгө болох тухайд эдийн засгийн хүчин зүйлээс гадна түүнийг өмчлөх эрхийн хууль зүйн зохицуулалтын болон нөлөөлөх бусадолон хүчин зүйлийн зангилаа судлагдахуун болдог. Энэ харилцаанд үүсэж буй гол бэрхшээлтэй асуудал нь газар өмчлөх, газар эзэмших, газар ашиглах эрхийг Газрын тухай хуульд тодорхойлсон нь Иргэний хуулийн өмчлөх, эзэмших, ашиглах зохицуулалттай нийцэж буй эсэхэд байдаг. Монгол улсын Үндсэн хуулиар газрыг өмчлөх эрхийг Монгол улсын иргэн болон төр хэмээх үндсэн хоёр субьектэд олгохоор заасан. Тиймээс Монгол улсын Үндсэн хуулийн 6.3,16.3-т заасан өмчийн эрх нь иргэний субьектив эрх болно. Энэ хувьдаа өмчийн эрхийн материаллаг үнэлгээг хамгаалах баталгаа, бүтцийн баталгаа болон эрх зүйн хамгаалалтын баталгааг хангах үүргийг төр хүлээдэг. Үүнээс улбаалан газрыг нийтийн хэрэгцээнд дайчлан авахад олгох нөхөн олговрын хэмжээг тодорхойлох асуудлыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан үзэл санаа, төрийн эрхэм зорилго, хүний эрхийг хангах үүрэгт нийцүүлэн бусад хуулиар нарийвчилан заах шаардлага өнөөдөр бодитой үүссэн байна. Учир нь хууль тогтоогчоос буюу төрөөс өмчийн агуулгыг өөрчлөх эрх байдагтай холбоотойгоор нөхөн олговорын асуудлыг нарийвчилан тодорхойлох нь эрх зүйт төрд зайлшгүй хэмээн үздэг билээ.
Түлхүүр үг Үндсэн хуулийн эрх зүй,
Өмч,
Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх,
Газар
Эрхийн хязгаарлалт
Бүтээл бичигдсэн огноо 2015 он
Хуудасны тоо 8
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2016-10-24
Товч мэдээлэл үзсэн 2258
Бүрэн эхээр нь үзсэн 109
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)