Бүтээлийн нэр
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд
Тэмдэглэл
Уг эмхэтгэлийг дараах холбоосоор орж үзэх боломжтой: https://bit.ly/3x4OdGl
Хэлбэр
Эсээ, нийтлэл
Салбар
Авлига
Бүтээлийн товч
Агуулга

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ БОДЛОГО
-НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга дэлхийн баялгийн тэн хагас хэний мэдэлд байгааг хэлэв
-Авлига хөгжил дэвшилд саад учруулдаг
-НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей авлигын эсрэг 2021: Гол үр дүн ба амлалт
-Олон улсын авлигын эсрэг шүүх байгуулахыг уриалав
-Их 20-ийн орнуудын удирдагчид авлигын эсрэг төлөвлөгөө батлав
-Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын товч танилцуулга

УЛС ОРНУУДЫН АВЛИГЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
-КОВИД-19-ийн улмаас хахууль, авлигын хэмжээ нэмэгдэж болзошгүйг Deloitte анхааруулав
-Засгийн газар КОВИД-19-ийг дарж чадах ч авлигыг устгаж чадахгүй гэж иргэд үзэж буй нь
тайлангийн үр дүнгээс харагдаж байна
-АТИ-ийн өндөр онооны ард орших Шинэ Зеландын түгшүүр
-Викториягийн хорих байгууллагын албан хаагчдын дунд авлига нэмэгдэж байгааг судалгааны
үр дүн харуулав
-Японы улс төр дэх эрх мэдэл ба мөнгө
-Филиппинд авлига, хахууль өсжээ
-Авлигад хамгийн их өртсөн Казахстаны их, дээд сургуулиудыг нэрлэжээ
-Энэтхэг улс гадаадын хахуулийн хэргийн тоогоор дэлхийд 2 дугаарт эрэмбэлэгдлээ
-Малайзын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын зөвхөн 59 хувь нь авлигын эсрэг бодлого
баримталдаг
-Дунд боловсролын салбар дахь авлигын асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ
-Пакистан улсын авлигатай тэмцэх байгууллагын стратеги үр дүнгээ өгч байна
-АНУ-ын прокурорууд Хойд Солонгос, Хятадын иргэдийг олон сая долларын мөнгө угаасан
асуудлаар буруутгав
-Хүний эрх, сайн засаглал нь Зүүн өмнөд Ази дахь цар тахлын дараах сэргэлтийн гол түлхүүр
юм

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
-Төрийн байгууллагын шударга байдлыг дэмжихэд албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтын ач
холбогдол: Энэтхэгийн зарим баримт
-Авлигын эсрэг боловсролын санаачилгын ард нуугдаж буй бэрхшээл
-Авлигыг дэмжигч соёл ба авлигын эсрэг боловсрол
-Авлигын эсрэг боловсролыг ажил хэрэг болгох нь: Хийх зүйлсийн жагсаалт
-Мөнгө угаахтай тэмцэх ирээдүйн арга зам: Блокчэйн технологи урсгалыг эргүүлж чадах уу?
-Авлигын эсрэг бодлогод нэмэр болох ёс суртахууны сэтгэл зүйн сургамжууд
-Худалдан авах ажиллагаан дахь авлигатай тэмцэхэд блокчэйнийг ашиглах нь
-Украин улсын оюутан сурагчдын авлигын талаарх үзэл бодолд видео бичлэг нөлөөлж буй
байдал
-Авлига ба коронавирус
-Хорватын засгийн газар, хууль хяналтын байгууллагуудыг шударга байдлаа нэмэгдүүлэхийг
ГРЕКО уриалжээ
-Илүү их мөнгө, илүү их хяналт
-Умард Казахстан мужийн иргэд авлигын талаарх судалгаанд цахимаар оролцох боломжтой
-Цар тахлын үеийн авлигаас хэрхэн сэргийлэх вэ?
-АХБ авлигын эсрэг хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхийн тулд инноваци, үр ашгийг дэмжив
-ГРЕКО КОВИД-19-ийн үеийн авлигын эрсдлийг анхааруулав
-Латви улс авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны 2 жилийн төлөвлөгөөгөө батлав
-Авлигыг таслан зогсоох зорилгоор Ватикан тендерийн шинэ хууль гаргав
-Малайзад компанийн сайн засаглалыг дэмжих хууль хэрэгжиж эхэллээ
-Европын улс орнуудын парламентын гишүүдийг авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд илүү
ихийг хийх шаардлагатай байна
-Хятад улс “доллар болон биткоинийг устгагч”-ийг эхлүүлж магадгүй
-НҮБ-ын МБГХТА АЭНҮБК-ын Хэрэгжилтийн үнэлгээний механизмын үр дүнд үндэслэн авлигын
эсрэг бодлого боловсруулагч болон энэ чиглэлээр ажиллаж буй хүмүүст зориулан заавал
хэрэгжүүлэх бус шинжтэй зөвлөмж гаргав

АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
-Папуа Шинэ Гвинейн парламент шүгэл үлээгчийн хуулийг батлав
-Авлигыг илчилснийхээ төлөө 53 удаа ажил нь өөрчлөгдсөн Энэтхэгийн төрийн албан хаагчийн
талаар ном бичжээ
-Хахуулийн талаар мэдээлснээр хэр их мөнгө авж болох вэ?
-Авлигыг илчилсэн сэтгүүлчийг Беларусийн хуулийн байгууллага баривчлав
-АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо нэг шүгэл үлээгчид 5 сая доллар олгоно
-Авлигын талаарх мэдээлэл бэлтгэхийн тулд сэтгүүлчид илүү ихийг золиосолсоор...
-Украины Авлигатай тэмцэх товчоо Ерөнхий прокурорт хэрэг үүсгэв
-Шүгэл үлээгчийн гомдолд Трампын засаг захиргааны хэрэгжүүлж байгаа цар тахлын эсрэг үйл
ажиллагаан дахь авлига болон гажуудлыг илчилжээ
-Бразил улс шүгэл үлээгчийн тогтолцоогоо сайжруулж байна
-Хятад: Авлигыг илчилснийхээ төлөө гурван сэтгүүлч хорих ял авлаа
-Авлигын асуудлаар бичдэг сурвалжлагчийг хөнөөжээ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
-Австрали: Иракийн газрын тосны хахуулийн хэргээр эрэн сурвалжлагдаж байсан этгээдүүдийг
баривчиллаа
-Хятадын төв банк мөнгө угаахын эсрэг хяналтаа хангалтгүй хэрэгжүүлсэн санхүүгийн гурван
байгууллагыг торгов
-Өмнөд Солонгосын давж заалдах шатны шүүхээс Ерөнхийлөгч асан Ли-д авлигын хэргээр 17
жилийн хорих ял оногдууллаа
-Иракийн авлигатай тэмцэх байгууллага 2019 онд 2 тэрбум гаруй ам.долларыг төрийн санд
төвлөрүүлэв
-Арменийн Ерөнхийлөгч асан авлигын хэргээр шүүхэд дуудагдав
-Филиппиний криптовалютын зохицуулагчийг олон сая долларын авлигын хэрэгт сэжиглэв
-Цагдаагийн 12 алба хаагчийг хахуулийн хэргээр шүүхэд шилжүүлэв
-Хятадын үүрэн телефоны ZTE компани хахуулийн хэрэгт шалгагдаж байгаа талаар NBC
агентлаг мэдээллээ
-Нетаньяхугийн холбогдсон авлигын хэргийн шүүх ажиллагааг коронавирусний улмаас
хойшлуулав
-Саудын Арабт төрийн олон зуун албан хаагчийг саатууллаа
- Гүлнара Каримова авлига, эдийн засгийн гэмт хэргээр дахин ял сонслоо
-Хоригдож буй Ерөнхий сайд асан Каледа Зиа-г гэрийн хорионд байх нөхцөлд 6 сарын
хугацаагаар суллаж болох талаар Бангладеш улсын засгийн газар мэдэгдэв
-Хонконгийн хөрөнгийн биржийн ажилтан асан IPO-тэй холбоотой хахуулийн хэрэгт буруутгагдав
-Индонез авлигын хоригдлуудыг суллах төлөвлөгөөгүй байна
-Европол, Сингапурын цагдаа нар коронавирусний асуудалтай холбоотой 6 сая еврогийн мөнгө
угаах схемийн сэжигтнийг баривчлав
-Хятадын CITIC банкны ерөнхийлөгч асныг хахуулийн хэргээр баривчлав
-Цагдаагийн 8 албан хаагчийг авлигын хэргээр албан тушаалаас нь түдгэлзүүллээ
-Мальдивын Авлигатай тэмцэх хороо КОВИД-19-тэй холбоотой авлигын хэргийг шалгаж байна

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, УЛС ТӨРИЙН АМЬДРАЛ БА АВЛИГА
-Бэлгийн сүрдүүлэг: Авлига эмэгтэйчүүдэд өвөрмөцөөр нөлөөлдөг болох нь
-Авлигын нийгмийн сэтгэл зүй
-Авлигад автсан институц шударга хүмүүсийг хэрхэн эвддэг вэ?
-Нөхцөл байдлыг бүхэлд нь тольдохуй: Санхүүгийн нууцлалын индекс ба АТИ
-Панамын баримтаас хойш 4 жил: Нууцлаг компаниуд ба дэлхийн баялаг
-Хятадын арми дахь авлига болон Донгфенг компанийн чанаргүй автомашин Галван хөндий дэх
цэргийн албан хаагчдыг үхэлд хүргэсэн
-Мөнгө угаалт, банк, криптовалютын цаана нуугдаж байгаа үнэн
-Дэлхийг хамарсан татварын зөрчлүүд, мөнгө угаах гэмт хэрэг, авлига зэрэг нь дэлхийн ядуу
иргэдэд хамгийн их хохирол учруулдаг гэж НҮБ-ын тайланд дурджээ
-Авлига болон авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны чиг хандлагаас бид юу суралцав?
-Корпорацын авлигын талаар судалгаа хийх шаардлага их байна
-Голдман Сакс ба эдийн засагт үзүүлэх авлигын нөлөөлөл
-Дэлхий дахинаараа сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжихэд авлига саад болж байна
-Цар тахлын үеийн авлига
-Эмзэг улсууд дахь авлига: АТИ-ийн илэрхийлж чаддаггүй зүйлс
-Хөгжиж буй орнууд дахь авлигын сэтгэлзүйн өртөг
-Эрүүл мэндийн салбар дахь авлига нь өвчтөнүүдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн чанарыг улам
бүр доройтуулдаг
-Нийгмийн харилцаанд зай барьснаар авлига ч мөн буурчээ

СУДАЛГАА, НИЙТЛЭЛ, ӨГҮҮЛЭЛ
-Эрүүл мэндийн салбар дахь авлигатай тэмцэх нь - Афганистаны таван сургамж
-Дэлхийн авлигатай тэмцэх байгууллагуудын зураглал (тойм) нэртэй тайлан гарчээ
-Их сургууль дахь авлига: мөсөн уулын орой юу?
-Узбекистаны их, дээд сургуулиадад авлигын шалтгаан, нөхцөлийг тодруулах үүднээс судалгаа
зохион байгуулсан байна
-Үзэл бодол: Эрүүл мэндийн салбар дахь худалдан авах ажиллагааны авлигыг хэрхэн
хязгаарлах вэ
-Израил улсын шүгэл үлээгчдийг дэмжих хуулийн хоёр өөрчлөлт
-БНХАУ болон Казахстан улс авлигатай хэрхэн тэмцэж байгаа талаар харьцуулалт хийсэн байна
-Таргалалттай улс төрчид авлигын шинж болохыг судалгаа харуулав Хуучин ЗХУ-ын
бүрэлдэхүүнд багтаж байсан авлига ихтэй улс орнууд тарган улс төрчидтэй
-Төрд итгэх олон нийтийн итгэл алдарч байна
-Бизнес дэх хахуулийн нөлөөллийн талаарх судалгаа
-Жеймс Вассерстромын оролцсон шинэ подкаст цуврал
-Төрийн худалдан авах ажиллагаан дахь авлига
-Цар тахал авлигыг газар авхуулж байна. Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчид мөшгиж чадах уу?
-Нийгмийн хэм хэмжээ авлигад боломж олгодог, гэхдээ залуу идэвхтнүүд үүнийг эсэргүүцэж
байна
-Авлигын хохирогч хэн болохыг танин мэдэхүйд гарсан ахиц
-Лондон хотын тансаг байшингуудын арилжааны цаана бохир мөнгөө нууж байна
Түлхүүр үг
Авлига, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, авлигын эсрэг хууль сахиулах ажиллагаа, гадаад улс дахь авлига, авлигын гэмт хэрэг, авлигын талаарх судалгаа, нийтлэл, мэдээлэл
Бичигдсэн огноо
2022-05-27
Хуудсын тоо
394
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-06-05
Товч мэдээлэл үзсэн
791
Бүрэн эхээр нь үзсэн
10
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Авлигатай тэмцэх газар “Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1293
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх