Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн тайлбар

В.Энхтамир

35,000₮ / зөөлөн хавтастай
Хэвлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
186
Ангилал:
Хуулийн тайлбар, толь
ISBN дугаар:
978 9919 26 602 8
Хэл:
монгол
Хэмжээ (мм):
173х245х1
Тоо ширхэг
Худалдаж авах

Номын танилцуулга

Монгол улсын сүүлийн 80 жилийн түүхэнд газрын харилцааг дагнан зохицуулсан 4 хууль (1942, 1971, 1994, 2002)-ийг дагаж мөрдөж байснаас 2002 оны Газрын тухай хууль нь Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хамтаар зөвхөн газрын харилцаа, газар өмчлөл төдийгүй газрын кадастр, захиргааны хэргийн шүүх, дахин төлөвлөлт (газар шинэчлэн зохион байгуулалт), улсын бүртгэлийн салбарын хөгжил болон газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээний төлөвшил, холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа дахь цахим технологийн ололт, амжилт зэрэг нь Монгол Улсын түүхэнд тодоор үлдэх хууль болсон гэж үздэг. 
Энэхүү бүтээл нь газрын харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хууль хэрэглээ болон хууль боловсруулахад зохих хувь нэмрээ оруулна гэж найдаж байна. Учир нь энэхүү тайлбарыг газрын харилцааны сүүлийн 20 гаруй жилийн түүх, өөрчлөлт, шинэчлэлт, алдаж оносон туршлага, хөгжлийн хандлага, төлөвийг харилцан уялдаатайгаар харгалзан үзэж, харьцуулан судалж бүтээсэн билээ. 
Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, хэрэглээний энэхүү дэлгэрэнгүй тайлбар нь цаашид Газрын тухай хууль (1994, 2002), мөн шинээр батлах "Газрын тухай хуулийн багц хэрэглээнд тулгуурласан "Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн харилцаа ба маргаан, тохиолдол (case) судлал"-ын гарын авлагыг гаргахаар төлөвлөж байгаагаа хуульч, судлаач, шүүмжлэгч, уншигчдадаа мэдэгдэхэд таатай байна. Зохиогч