Бүтээлийн ангилал

Нийтийн эрх зүй >> Шүүх эрх мэдэл >> Шүүхийн хүртээмж, үр нөлөөтэй үйл ажиллагаа

3 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ж.Батмөнх П.Баттулга М.Мөнхжаргал Б.Төрболд Б.Эрхэмбаяр Шүүх хуралдааны ажиглалт (Судалгааны тайлан) Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-04-28 шүүх, шүүхийн ажиглалт, шүүх хуралдааны ажиглалт, шүүхийн ажиглагч, шударгаар шүүлгэх эрх, шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт,
2 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүх хуралдааны ажиглалтын тайлан: /2010.04.05-2010.06.25/ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2020-10-12 шүүгчийн бие даасан, хараат бус байдал, шүүхийн ажиглалт, шүүхийн стандарт, шүүх хуралдаан, олон улсын жишиг, ажиглалтын арга зүй
3 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-11-09 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, шүүхийн мэдэгдэх хуудас

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn