Бүтээлийн ангилал

Нийтийн эрх зүй >> Шүүх эрх мэдэл >> Кэйс судалгаа /case study/

15 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2018-10-24 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь, захиргааны хэргийн шүүх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, нийтийн өмчийг хамгаалах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
2 Н.Норовсамбуу ОРОН СУУЦНЫ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНЭЭС ҮҮДСЭН ЗӨРҮҮ МӨНГИЙГ ГАРГУУЛАХ НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-27 мэдэх боломж болон далд доголдол, үнийг бууруулах эрх, гэрээний гол нөхцөл гэх ойлголтын тухай, хуулийг үндэслэлгүй хэрэглэх нь, орон сууцны талбайн хэмжээний зөрүү
3 Н.Отгончимэг Засгийн газар хариуцагчаар оролцсон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-02 захиргааны хэргийн шүүх, Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх ба Засгийн газар, улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүх Засгийн газрын шийдвэрийг хянах нь
4 Б.Буянхишиг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Хэргийн оролцогчийн эрх ба иргэний хэргийн хойшлолт Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-22 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэргийн хойшлолт, иргэний хэргийг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалт, иргэний хэргийг хойшлуулах хүсэлт гаргах, ХБНГУ-ын иргэний процесс дахь хойшлуулах хүсэлт шийдвэрлэх ажиллагаа
5 Д.Баяр Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Шүүхийн практик Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-01-18 Нийтийн ашиг сонирхол, нэхэмжлэл гаргах эрх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 18.3,
6 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-16 -Улсын дээд шүүхээс иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэхээр буцаасан үндэслэл -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалт -Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал хуваарилах
7 С.Сүхчулуун Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Хүрээлэн байгаа орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах
8 Б.Ананд Л.Анхбаяр М.Балжинсүрэн ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦАЛСНААС ХОЙШ ХҮҮ ШААРДСАН МАРГААНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-27 зээл, зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний маргаан, банк, эрх бүхийн этгээдээс зээл олгох, зээлийн хүү шаардах, зээлийн гэрээг цуцлах, зээлийн гэрээг цуцалснаас хүү шаардах, зээлийн маргааны шүүхийн шийдвэр
9 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 2) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Орон сууцны талбайн хэмжээнээс үүдсэн зөрүү мөнгийг гаргуулах нэхэмжлэл Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааны хэргийн харьяаллыг тогтоож буй шүүхийн практик, Газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой хэрэг маргааны хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл, Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн практик
10 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 3) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргааны харьяалал, төрийн албанаас халах, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаан хойшлуулах
11 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ Б.Эрхэмбаяр ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Захиргааны гэрээ, Захиргааны гэрээний үүрэг, харьяалан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, ХБНГУ-ын туршлага, Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээд
12 Б.Пүрэвсүрэн ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-01 гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
13 Ц.Цэлмэг залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-17 гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн хохирол, иргэний маргаан ба залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
14 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-20 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн жилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, өөртөө болон бусдад давуу байдал бий олгох
15 Нээлттэй Нийгэм Форум АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-22 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, хахууль авах, хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаах, хясан боогдуулах, хясан боогдуулах аргаар хахууль авах

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn