legaldata.mn

Үнэтэй бүтээлүүд

147 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ж.Мөнхболд Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг ажиллагаа-1 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын ойлголт, ангилал, хор уршиг, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, зүйлчлэлийн асуудал, хил, гаалийн байгууллага, мансууруулах бодис илрүүлэх арга зам, хэрэглэгчдэд илрэх ерөнхий болон тусгай шинжүүд, үзлэг шалгалтын үед илрүүлэх аргууд, анхан шатны мэдүүлэг авах арга зам, тактикийн үндсэн асуудал
2 Ж.Мөнхболд МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТИЙН ЭСРЭГ АЖИЛЛАГАА-2 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 эрүүгийн хариуцлага, криминологи шинж, гэмт хэргэтэн бие хүний шинж, урьдчилан сэргийлэх арга зүй, мөрдөх арга зүй, сэжиглэл таамаглал дэвшүүлэх, шалгах, баривчлан саатуулах, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодитстой холбоотой гэмт хэрэг мөрдөх үед хийгдэх шинжилгээ.
3 Ж.Мөнхболд УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕСЫЛКИ ЛИБО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕПАРАТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (По уголовному законодательству Монголии) Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2022-01-23 хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, эрүүгийн эрх зүйн асуудал, криминологийн асуудал, урьдчилан сэргийлэх арга зам
4 Ц.Цогт Хүний эрхийг захиргааны эрх зүйгээр хамгаалах Үндсэн хуулийн суурь асуудал Мониторингийн тайлан, илтгэл 3000 төгрөг 2022-01-14 үндсэн хууль, хүний эрх, хамгаалал, захиргааны эрх зүй, эрх зүйн газрын зураг, үндсэн хуульчилсан эрх, Чимидийн гурвалсан хамгаалал (Ч3Х)
5 Т.Алтангэрэл Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-31 Иргэний эрх зүй, иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, БНХАУ-ын иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, Монголын иргэний хууль ба Хятадын иргэний хууль
6 Т.Алтангэрэл Цахим бараа, үйлчилгээ худалдах, худалдан авах гэрээний онцлог Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2021-12-31 цахим худалдаа, цахим гэрээ, хэлцэл, цахим бараа, үйлчилгээ, integration буюу холболт үүсгэх
7 Д.Батням Үндсэн хуулийн цэц ба Захиргааны хэргийн шүүхийн маргааны харьяаллын, зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-14 Үндсэн хуулийн цэц, Захиргааны хэргийн шүүх, Улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, Үндсэн хуулийн маргаан, захиргааны эрх зүйн маргаан, Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв байгууллага,
8 Т.Азжаргал ХУУЛЬ ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА: ОНОЛ, ТӨСӨӨЛӨЛ LEGAL RESPONSIBILITY: THEORY AND CONCEPT Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-10 Хууль зүйн хариуцлага, эрх зүйт ёс, Үндсэн хуулийн хариуцлага, эрх зүйн ухамсар, эрх зүйн соёл
9 Т.Азжаргал Основания наложения конституционно- правовой ответственности, юридические последствия Imposing liability rationale of Constitutional law, legal consequences Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 политическая ответственность, юридическая ответственность, коснтитуционная ответственность, конституционно- правовые нарушения, конституционный суд
10 Т.Азжаргал IMPOSING LIABILITY RATIONALE OF CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL CONSEQUENCES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 Political responsibility, Legal Liability, Constitutional responsibility, Breach of constitutional law, Constitutional (Tsets) court
11 Т.Азжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖ, ХЭРЭГЛЭЭ DETERMINATION POSSIBILITIES OF CONSTITUTIONAL VIOLATION AND USES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-08 Үндсэн хуульт дэглэм, тангараг зөрчих, тангарагаас няцах, Үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг хэтрүүлэх, итгэл үл хүлээлгэх
12 Ц.Амарсанаа ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ БА ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-11-25 Ёс зүй, төрийн алба, хариуцлага, захиргааны эрх зүй, хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, нийтийн алба, хүний эрх, эрх чөлөө, төрийн механизм
13 Н.Отгонбаяр Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, туршлага, сургамж Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 11000 төгрөг 2021-11-08 Төрийн алба, төрийн албаны шинэтгэл, төрийн захиргааны шинэтгэл, төрийн албаны мэргэшсэн байдал, мерит зарчим, тогтолцоо
14 Н.Отгонбаяр Вудро Вилсон "Захиргаа судлал" өгүүллийн тухай Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-10-31 Төрийн захиргаа, захиргаа, улс төр, захиргааны хүрээ, улс төрийн хүрээ, захиргаа, улс төр тусгаарлах үзэл
15 Ц.Цэлмэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2021-10-17 С.Баяр, С.Баярцогт, М.Энхсайхан, Ж.Эрдэнэбат нарын хэрэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ цэлмэг хүний эрхийн форум
16 Ц.Цэлмэг ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2021-10-17 Залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ бодлогын судалгаа
17 Ц.Цэлмэг ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2021-10-22 ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ, бодлого бодох, Цэлмэг хуульчийн мэргэжлийн шалгалт хуульчдын холбоо
18 Ц.Цэлмэг ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ, ПРАКТИК /ГАРЫН АВЛАГА/ Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Эрүүгийн эрх зүйн онол, практик Цэлмэг гэмт хэрэг глобал удирдагч тохиолдол шинжлэх, бодлого бодох
19 Ц.Цэлмэг Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй Ном 15000 төгрөг 2021-10-17 Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй, Цэлмэг, гэмт хэрэг, эрх зүйн тогтолцоо, харьцуулалтын арга, мусульманы эрх зүй
20 Ц.Цэлмэг КРИМИНОЛОГИ гарын авлага Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Криминологи, гэмт хэрэг, мэргэжлийн гэмт хэрэг, гэмт явдал, прогноз, судалгаа цэлмэг
21 Ц.Цэлмэг “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал” Диссертаци Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-10-17 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал
22 Д.Батням Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-10-06 Өмгөөлөгч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргаан хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
23 Т.Насанцэцэг ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ /ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-10-04 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөө, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, үндсэн эрхийн хязгаарлалт
24 А.Цэндзаяа Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам, харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-10-02 Үндсэн хуулийг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт, халах, боловсруулах, уян болон хатуу, бичмэл
25 Б.Пүрэвсүрэн Спорт бооцоонд урьдчилсан таамаглал өгөх үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, хяналт Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2021-09-26 Спорт бооцоо, Бооцоот тоглоом, Казино байгуулах, Мөрийтэй тоглоом, Бооцоо тавих, бет тавих, бооцоот тоглоом зохион байгуулах, тааварт үйлчилгээ, спорт тоглоом, Эрх зүйн зохицуулалт, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай
26 Ц.Золбоо Хувьцаат компанийн өмчлөлийн төлөв байдал болон компанийн хуулийн нийцэл: Монгол, Япон улсын харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-09-16 Төлөөлүүлэгч- төлөөлөгчийн асуудал Итгэлцлийн стратеги буюу ТУЗ-ийн хараат бус байдал Нэгдэх, гарах нөхцөл буюу мэдээллийн ил тод байдлын стратеги
27 Д.Бямба-Од COMPENSATION UNDER INTERNATIONAL INVESTMENT TREATY, REGULATIONS OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2021-08-05 compensation, mongolia, investment, international treaty, laws and regulations, protection of investment, expropriation, confiscation, nationalization, legal framework, cases related mongolia, challenging issues
28 Б.Батцэнгэл Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндсэн хуулийн орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2021-08-05 БНСУ, Улсын их хурал, Засгийн газар, Шүүх эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн шүүх, Иргэний эрх ба үүрэг
29 Ц.Минжин Хээл хахуулийн гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт ба түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 4000 төгрөг 2021-07-30 Авилга, хээл хахууль, төрийн албан дахь авлига, шүүхийн практик дах авлига, авлигын гэмт хэрэг
30 О.Энххүслэн Эрүүгийн эрх зүй дэх хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-07-30 Тэнсэн харгалзах, тэнсэх, пробаци болон пароле, ял тэнсэх, тэнсэх зохицуулалтын асуудал, тэнсэх зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
31 Б.Анхбаяр ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-06-24 Гадаадын хөрөнгө оруулалт, Хязгаарлалтын зохицуулалт, Үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн бодлого, хямрал, Боломжит худалдан авалт, сөрөг жагсаалт
32 Б.Анхбаяр МОНГОЛ УЛС БОЛОН БНХАУ-ЫН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-06-24 Бүрэн эрхт байдал, Үндэсний аюулгүй байдал, Сөрөг жагсаалт, Эдийн засгийн хөгжил, Үндэстэн дамнасан корпораци
33 Д.Бямба-Од Олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаанд нөхөн төлбөрийг тооцоолох эрх зүйн зохицуулалт, практик Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-06-17 хөрөнгө оруулалт, хураан авалт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд болон шууд бус хураан авалт, нөхөн төлбөр, тооцоолох техник, нөхөн төлбөрийн төрөл, арбитрын шийдвэр, арбитрын практик, хураан авалтын ангилал, хөрөнгө оруулалтыг төрийн мэдэлд авах үйлдэл, түүний төрөл, орчин үеийн хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих хэлэлцээрийн чиг хандлага, халлын томъёолол, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, дүн шинжилгээ, монгол улстай холбоотой маргаанууд, хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын маргаан
34 Д.Батдаваа Цагдаагийн албаны нохой, түүний онцлог асуудал Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2021-06-02 цагдаагийн албаны нохой ашиглах арга зүй, сургалт, албаны нохойн ойлголт, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад албаны нохой ашиглах, Гадаадын улс оронд албаны нохой ашиглаж буй практик.
35 Ц.Амарсанаа ТЕЛЕМЕДИЦИН БУЮУ ЗАЙНААС ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-18 хүний эрх, эрүү мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх, цар тахал, ковид 19, телемедицин, зайн эмнэлгийн тусламж үйлчлилгээ
36 З.Сийлэгмаа Нийгмийн баялагийн тэгш хуваарилалт ба шударга ёс тэгш байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-07 Нийгмийн баялгийн тэгш хуваарилалт, тэгш байдал, шударга ѐс, хууль зүйн судлагдахуун, шинжлэх ухааны үндэслэл,
37 Т.Жавхаа Монгол улс дахь хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-22 Гадаадын орнуудын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт, Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт
38 Г.Батцэцэг Эрхтний донорын эрх зүйн зохицуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-19 Донор, реципиент, эрхтэн шилжүүлэн суулгалт, донорын эрх зүйн зохицуулалт, нас баралт
39 М.Ванчигмаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 50000 төгрөг 2021-04-14 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний нэхэмжлэл, иргэний нэхэмжлэгч, хохирогч, иргэний хариуцагч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бусад оролцогчид
40 Ц.Амарсанаа ХҮНИЙ УДМЫН САН БУЮУ ГЕНЕТИКИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-04-05 ХҮНИЙ УДМЫН САН, ГЕНЕТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ УДМЫН САНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЦУС ОЙРТОЛТ, ОЮУНЫ ХОМСДОЛ, ГЭР БҮЛ
41 Ч.Жадамба Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт: Монгол Улс болон бусад орны харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-03-21 Аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн онол, нөхөрлөл, нөхөрлөлийн хэлбэр, хуулийн этгээдийн хариуцлага, хязгаалагдмал хариуцлага
42 Ч.Жадамба Оюуны өмчийн үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 20000 төгрөг 2021-03-20 Оюуны өмч, зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч, оюуны өмчийн эрх, биет бус хөрөнгө, үнэлгээний хандлага, арга
43 С.Ганхуяг 蒙古国自由区法律制度研究 Research on the Legal System of Mongolia’s Free Zone Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 21000 төгрөг 2021-03-16 Mongolia’s Free Zone Law; customs duty; trade facilitation; economic integration
44 Э.Мөнхболд Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-03-09 Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Саарал жагсаалт, Суурь гэмт хэрэг, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, Санхүүгийн мэдээллийн алба.
45 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХЯНАЛТ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН АРДЧИЛАЛД ШИЛЖИЖ БУЙ БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-26 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүх, хэм хэмжээний хяналт, хэм хэмжээний негатив хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, хийсвэр хяналт, урьдчилсан хяналт, өргөдөл, гомдол гаргах
46 М.Болор-Эрдэнэ THE BALANCE BETWEEN PROHIBITION AGAINST EXPROPRIATION AND THE HOST STATE’S RIGHT TO REGULATE FOR PUBLIC WELFARE (CHINA AND MONGOLIA COMPARED) 禁止征收与东道国为公共福利进行管制的权利之间的平衡(中国与蒙古的比较) Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-02-25 International Investment law, Protection of the foreign investment, the Right to regulate, Prohibition against expropriation
47 Б.Амандых Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах асуудалд хийсэн онолын шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2021-02-25 Гамшиг, гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
48 Б.Мягмардорж АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ БА АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ: УУЛ УУРХАЙН БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮҮДНЭЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-17 Ашигт малтмал, ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашигт малтмалын эрэл ба хайгуул, хайгуулын ажил.
49 Э.Нямбаатар Иргэний Хуулийн 452.2, 453.1, түүнчлэн БЭБХЭМХТТЗҮтХ 22-р зүйлийн 3, 24-р зүйлийн 3 дахь заалтууд нь Иргэний Хуулийн 222.5 дахь заалттай зөрчил үүсгэдэг бөгөөд Үндсэн Хуулийн Арван Дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хүчингүй байх тухай Цэцэд гаргасан Мэдээлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 30000 төгрөг 2021-02-09 Эрх зүй ба эдийн засгийн харилцан хамаарал, Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээ Үндсэн хууль зөрчих, Цэцэд мэдээлэл гаргах, ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн 1993.10.19-ний 1 BvR 567/89 дугаартай шийдвэр, Харьцуулсан эрх зүй, Иргэний хуулийн 540 ба 541-р зүйлүүд, Зээлийн гэрээний мөн чанар, гол ба туслах үүргүүд, Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл, Хүний нэр төр, бизнесийн нэр хүндэд халдах
50 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН РЕАЛИСТ ОНОЛ: ОНОЛ-АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Ашиг сонирхол, эрх зүй, эрх зүйн үнэт зүйл, хууль зүйн практик, хууль зүйн техник.
51 Х.Сэлэнгэ ХУУЛЬ ЗҮЙН ПОЗИТИВИЗМ: ТҮҮХЭН ХАНДЛАГА БА ОРЧИН ҮЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитивизм, хууль зүйн позитивизм, төр, эрх зүй, хууль, анхдагч хэм хэмжээ, хоёрдогч хэм хэмжээ
52 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН СОЦИОЛОГИЙН ОНОЛ БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Эрх зүйн социологийн онол, реалист онолын нөлөө, Амьд эрх зүйн онол, Институционалист социологийн чиг хандлага, Социологийн сэтгэл зүйн чиг хандлага
53 Х.Сэлэнгэ ЖАМ ЁСНЫ ЭРХИЙН ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Жам ёсны эрх, үзэл сэтгэлгээ, Софистуудын жам ёсны эрхийн үзэл санаа, позитив эрхийн тухай
54 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН ТҮҮХЭН ОНОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитив эрх, зан заншил, эрх зүйн түүхэн онол, ёс суртахуун, хууль тогтоогч, хэм хэмжээ
55 Г.Агар-Эрдэнэ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-01-14 Өмчлөх эрх, эрх зүйн философи, эрх зүйн онол, хувийн өмч, хөдөлмөрийн онол, шударга ёс
56 Т.Халтар Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг (Кибер)гэмт хэргийн гүнзгийрүүлсэн судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2021-01-04 Кибер гэмт хэрэг, Харилцаа холбоо болон кибер гэмт хэрэг, кибер гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, Кибер гэмт хэрэгт тооцох, Тоон (цахим) нотлох баримт, кибер гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
57 Т.Халтар Компьютерные преступление и методика расследования преступлении против безопасности компьютерной информации Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2021-01-04 Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, компьютерийн гэмт хэрэг, гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, криминалистикийн тодорхойлолт, компьютерийн мэдээлэл, компьютерийн мэдээллийг өөрчлөх, устгах, хаах, хууль бусаар олж авах, хортой програм
58 Г.Агар-Эрдэнэ КОВИД-19 БА АХМАД НАСТНЫ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-12-17 Ахмад настны эрх; ялгаварлан гадуурхалт; Ковид-19; хүний эрх; хүний эрхийн хязгаарлалт
59 Н.Мандалмаа Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд оногдуулах хорих ялыг хөнгөрүүлэх, ялаас чөлөөлөх асуудлын эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-11-29 ялаас чөлөөлөх, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх, тэнсэх, ялыг хөнгөрүүлэх, ял, хорих
60 Б.Мягмардорж БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦААГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОЛОН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ ХЭМЭЭН АНГИЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-11-28 Зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний ангилал, хэрэглэгчийн зээл, бизнесийн зээл, банкны зээл
61 Б.Отгондалай Шүүхийн шинжилгээ ба шинжлэн магадлахуй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-11-08 Forensic science, Шүүхийн шинжилгээ, Шинжлэн магадлахуй, Судебная экспертиза, Шинжлэн магадлахуйн ухаан
62 Б.Отгондалай Криминалистическое исследование огнестрельного оружия ограниченного поражения Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-11-07 Хийн буу, Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, Огнестрельное оружие ограниченного поражения
63 Т.Сумъяабазар АВЛИГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН МЭДЭЭЛЛЭГЧИЙН /ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН/ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-26 Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, мэдээллэгч, мэдээллэгчийн эрх, үүрэг, шүгэл үлээгч, шүгэл үлээлтийн талаарх Европын Комиссын гарын авлага, шүгэл үлээлтийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт
64 М.Тамир Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-22 Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага, захиргааны хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний акт, захиргааны процессийн эрх зүй, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт
65 Г.Бямбадорж ХАР ТАМХИ МАНСУУРУУЛАХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХИЙХ БИЕЧИЛСЭН СУДАЛГАА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ЭТГЭЭДИЙГ ТОГТООХОД АНХААРАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2020-09-23 мансууруулах бодис, хэрэглэх, шалгах, биечилсэн судалгаа, илрүүлэх, этгээд, хар тамхи
66 Г.Бямбадорж ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЧИГ ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 иргэний зөвлөл, техник технолгои, шинжлэх ухаан, ололт, бодлого, үйл ажиллагаа, хэрэгжилт
67 Г.Бямбадорж ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОБЬЕКТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 Цагдаа, обьект, эрх зүй, үйл ажиллагаа, судалгаа, тоо бүртгэл, мэдээллийн сан, цагдаагийн хэсэг
68 Г.Оюундарь ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ: ЦАХИМ МӨНГӨ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-03-24 Төлбөрийн үйлчилгээ, төлбөрийн систем, цахим мөнгө, цахим мөнгөний шинж, цахим хэтэвч, цахим мөнгө гаргагч, хэрэглэгч,
69 Б.Пүрэвсүрэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO PUBLISH AND ITS CURRENT CHALLENGES IN MONGOLIA Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-03-24 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөө, түгээх эрх, сэтгүүл зүй, илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх,
70 Б.Оргилбаяр Иргэд хоорондын Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал ба хүүгийн хязгаар тогтоох жишиг Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2020-03-17 Зээл, Зээлийн гэрээ, Зээлийн хүү, Хүү, Өдрийн зээл, Мөнгө хүүлэлт, Иргэд хоорондын зээл,
71 З.Ганзориг Зөрчлийн хэргийг захиргааны хэргийн шүүхэд анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэхэд анхаарвал зохих зарим асуудал: хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-03-17 зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, шийтгэлийн хуудас, эрх бүхий албан тушаалтан, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны хэргийн шүүх, шийдвэрийн тогтвортой байдал,
72 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2020-02-10 Компанийн засаглал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, шалгуур, хувьцаат компани, Төрийн өмчит компани,нэр дэвшүүлэх хороо, сонгон шалгаруулалт
73 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн Англи хэл дээрх орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2020-01-20 Law on pledge over movable and intangible property, perfection, secured obligation, determining priority of pledge rights, preferential rights of pledgee, registration of pledge notice, enforcement of pledge rights,
74 Ч.Батцэнгэл ЭД ЮМСЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС БОЛОХ ГАЗАР БҮРТГЭЛИЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө, өмчлөх эрх, эд хөрөнгийн бүртгэл, solo cedit
75 Ч.Батцэнгэл Газрыг ашиглахтай холбоотой эд юмсын эрх зүйн зохицуулалт, онцлог Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, өмчийн эрх, өмчлөх эрх, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газар, газрын эрх, газрын тухай хууль, ашиглах эрх
76 Ц.Цогт Захиргааны ерөнхий хуулийн Англи хэлээрх орчуулга -General Administrative law (Mongolia) in English Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 20000 төгрөг 2020-01-15 орчуулга, ЗЕХ, англи хэл, хуулийн орчуулга, захиргааны ерөнхий хууль, English, GAL, General Administrative Law, Mongolia
77 А.Түвшинтөгс Сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй хууль зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2020-01-14 Сэтгэл санааны хохирол, Сэтгэл санааны хямрал буюу дистресс, Эдийн бус гэм хор, Материллаг болон материаллаг бус хохирол, emotional distress, emotional harm, mental or emotional injury, эдийн хохирлоос үүдэлтэй сэтгэл санааны хохирол, сэтгэл судлал, гэм хорын эрх зүй
78 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ: БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-11 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
79 Ц.Цогт Захиргааны шийдвэрийг шүүхээс магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-12-11 магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт, захиргааны шийдвэр, захиргааны хэргийн шүүх,
80 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХУУЛЬ ЁСНЫ ИТГЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
81 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХАРЬЦАНГУЙ БАЙХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Харьцангуй байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага
82 Ц.Амарсанаа ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 50000 төгрөг 2019-12-16 Шүүх, шүүгч, шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүхийн захиргааны тухай хууль
83 Ц.Амарсанаа Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-11-16 хууль, хөгжил, сэтгэлгээ
84 О.Хишигмөнх УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-11-08 Улсын Их Хурлын гишүүн, бүрэн эрх, халдашгүй байдал, эргүүлэн татах, түдгэлзүүлэх
85 О.Хишигмөнх ТӨР, СҮМ ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-11-08 Хүний эрх, харш урсгал, шашны хүмүүнлэг бус урсгал, үндэсний аюулгүй байдал
86 О.Хишигмөнх ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛ ТОГТООСОН МАГАДЛАЛЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2019-11-08 Үндсэн хуулийн цэц, Магадлал, Хэргийн харьяалал тогтоох, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
87 Б.Эрдэнэмөнх Арбитрт олон улсын арилжааны маргаан хянан шийдвэрлэхэд хэрэглэх эрх зүйг сонгох асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 40000 төгрөг 2019-11-05 Зөрчилдөөний хэм хэмжээ, Хэрэглэх эрх зүйг сонгох, Арбитр байрлах газрын хууль, маргаан шийдвэрлэх эрх зүй, Олон улсын арбитр, Монголын Олон улсын ба Үндэсний арбитр, Юнситрал-ын загвар хууль
88 Ц.Амарсанаа “МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЖЛЫН БАЙРНЫ БЭЛГИЙН ДАРАМТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ” СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2019-10-21 хүний эрх, эрх чөлөө, ажлын байрны дарамт, жлын байрны бэлгийн дарамт, жлын байрны сэтгэл санааны дарамт, бэлгийн харилцааны эрх, жендэр, жендэрийн харилцаа, жендерийн ялгаа,
89 Ц.Амарсанаа БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН ТУХАЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-21 Байгаль орчин, экологи, бэлчээр,
90 Ч.Эрдэнэбат “ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-10-14 Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс. Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone. Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.
91 Ц.Амарсанаа Төрийн захиргааны байгууллагын хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-09 Хүнд суртал, хүний эрх, төрийн үйл ажиллагаа, захиргааны эрх зүй
92 Ц.Амарсанаа ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ЗҮЙЛЧЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-27 гэмт хэрэг, хүн худалдаалах, гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалхаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох шийтгэх тухай протокол
93 Ц.Амарсанаа Терроризмийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронуй болгох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-24 гэмт хэрэг, терророризм, терроризмын талаарх ойлголт, терроризмыг хуульчилсан байдал
94 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР, ХЭРЭГЖИЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-04 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, нэр дэвшигч, шалгуур.
95 Ш.Отгонбаяр ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40.1.5 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-02 Сахилгын зөрчил, сахилгын шийтгэл, эд хариуцагч, итгэл алдах, хөөн хэлэлцэх хугацаа.
96 Б.Мөнхдорж "ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОНОЛ, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ" Хууль зүйн докторын зэрэг горилсон бүтээл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2019-05-20 Гэмт хэрэг, статистик, хууль зүйн статистик, эрүүгийн эрх зүйн статистик, гэмт явдлын статистик, гэмт хэргийн статистик, онол, арга зүй, хэрэглээ, математик статистик, хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлал, нуугдмал гэмт явдлын түвшин, Crime stats загвар, Crime stats-IT загвар, Crime stats process загвар.
97 Н.Баярмаа Газрын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын зарим асуудал: Иргэний хууль ба Газрын тухай хууль Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 18000 төгрөг 2019-04-25 үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар, бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, узурфрукт, сервитут, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газрын түрээс,
98 Н.Баярмаа Гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл шударга ёсны зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2019-04-16 гэрээний стандарт нөхцөл, шударга ёс, ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдал
99 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаар юу вэ? /Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн анализ/ Эрх зүйн шүүмж 5000 төгрөг 2019-04-10 Шүүхийн эрх зүйн хяналт, шүүхийн магадлах ажиллагаа, хуульд үндэслэх зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөл байдалд тохирсон байх зарчим
100 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи Хүний эрх ба Үндэсний аюулгүй байдал Олон улсын симпозиум Мэргэжлийн сэтгүүл 1000 төгрөг 2019-02-27 Монгол Улс дахь эрх зүйн хөгжилт, түүний онцлог, Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт ба үндэсний аюулгүй байдал, Хүний эр, эрх чөлөө ба үндэсний аюулгүй байдал, Үндсэн хуульт төрөөс хүний эрхийг хамгаалах тухай, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх үзэл баримтлал, агуулга, Тоталитор дэглэмээс ардчилалд шилжин орох үеийн хүний эрх, эрх чөлөө, ХБНГУ дахь хүний үндсэн эрх болон цагдаагийн байгууллагын эрх хэмжээг Монгол улсынхтай харьцуулах нь, Монгол Улсын Үндсэн хуулиаар тунхагласан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөний иргэний эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө
101 Т.Очирбат Шүүх шинжилгээний хөтөч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2019-01-18 шинжлэн магадлах ухаан, шинжлэн магадлахуй, шүүх шинжилгээ, криминалистик, хэргийн газрын үзлэг, ул мөр, эд мөрийн баримт, биет нотлох баримт
102 Т.Очирбат Хэргийн газрын үзлэг Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2019-01-17 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, гэмт хэрэг, хэргийн газрын үзлэг, ул мөрийг илрүүлэх, тодруулах, цуглуулах, бэхжүүлэх, тусгаарлах
103 А.Отгон АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС ДАХЬ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2019-01-14 Эвлэрүүлэн зуучлах үйлчилгээ
104 Ц.Цогт Захиргааны эрх зүй дэх “хууч хамаарал” буюу Прокурорын хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-10-31 Прокурорын хяналт, прокурорын ерөнхий хяналт, хууч хамаарал, зөрчлийн захиргааны акт. Procuracy, prosecutor, prosecutorial function, prosecutorial control, administrative sanctioning, administrative control, general supervision, administrative litigation.
105 Ц.Цогт Улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”-ын тухай ухагдахуун, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-09-10 Administrative act, actes de gouvernement, acts of government, governmental act, political question, detachable act, acte detachable, General Administrative Law (GAL), scope of administrative court jurisdiction.
106 Б.Амандых Монгол Улсын эрх зүйн систем ба хууль тогтоомжийн хөгжил Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-06-11 эрх зүйн систем, Монгол Улсын эрх зүйн систем, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил,
107 М.Болор-Эрдэнэ Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 6000 төгрөг 2018-05-10 Гадаадын этгээдтэй байгуулсан дэд бүтцийн концессын гэрээ, Концессын жишиг гэрээ, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, захиргааны гэрээ
108 Ц.Мөнхсайхан 蒙古国自由贸易区的法律改革 - THE LEGAL REFORM OF MONGOLIAN FREE TRADE ZONE Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2018-04-29 Free Trade Zone Law Foreign Investment Law Mongolia Comparative Study Bank Loans Social Insurance
109 Б.Ган-эрдэнэ Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-04-10 Зээл, зээлийн маргаан, чанаргүй зээл, арбитр, Монголбанк, арилжааны банк, зээлийн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх
110 Ц.Цогт Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт эрх зүйн дүгнэлт бичих (“Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэргийн жишээ нь дээр) Гарын авлага, аргачлал 1000 төгрөг 2018-03-23 эрх зүйн дүгнэлт, шүүхийн шийдвэр, захиргаа, “Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэрэг, шүүхийн шийдвэрт дүгнэлт өгөх
111 Ц.Гантулгабат Хуульчилсан нэр томьёоны толь Ном 10000 төгрөг 2018-02-27 Хууль, хууль зүйн нэр томъёо, хуульчилсан нэр томьёо, тайлбар толь, хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт,
112 Н.Баярмаа Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 3000 төгрөг 2018-02-26 Дампуурал, төлбөрийн чадваргүйд тооцох, хэрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгэгч, нэхэмжлэгч, дампуурлын ажиллагаа, мөнгөн хөрөнгө хуваарилах, татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх
113 М.Болор-Эрдэнэ “Public policy” ground for refusal of the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in China (Commercial cases) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-02-27 The New York Convention, Public Policy, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Commercial Arbitral Award.
114 Н.Баярмаа Seeking the Most Effective Form of Mining Agreements For Mongolia: An Analytical Approach under the Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources Монгол Улсын хувьд хамгийн үр ашиг бүхий уул уурхайн гэрээг тодорхойлох нь: Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчимд тулгуурласан дүн шинжилгээ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 3000 төгрөг 2018-01-26 Mining agreement, principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources, concession, natural resource, Oyutolgoi mining agreement, joint venture, state participation
115 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцаа Гарын авлага, аргачлал 3000 төгрөг 2018-01-26 Барьцаа, барьцааны зүйл, барьцааны шаардлага, хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө, шаардлагаа хангуулах, барьцааны эрх
116 Б.Амандых Үндсэн хуулийн байгуулал ба төрийн удирдлагын тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-01-14 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, шүүх эрх мэдэл, Монгол Улсын Үндсэн хуулиудад төрийн дээд байгууллагын эрх зүй үндсийг тогтоосон байдал
117 Э.Нямбаатар Quod non est in Palandto, non est in mundo Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-06-16 Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар, Иоахим Кают нар Иргэний хуульд хийсэн тайлбар, Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар шинжлэх ухааны бүтээл хууль тогтооход баримтлах зарчим ХБНГУ -ын иргэний хуулийн тайлбар, ХБНГУ-ын эрх зүйн соёл
118 Е.Халибек Эзэмшлийн талаарх хууль тогтоомжийн зохицуулалт ба зөрчилдөөнт байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-05-15 Эзэмшил, Өмчлөгч, Эд юмс, Эдийн баялаг , Эдийн бус баялаг,
119 Х.Сэлэнгэ Германы сонгодог философич Г.В.Гегелийн эрх зүйн ойлголт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-16 эрх зүйн санаа, чөлөөт хүсэл зориг, эрх чөлөө, эрх зүй, хууль, позитив эрх
120 Х.Сэлэнгэ ”ЭВ ЭЕ” – ИЙГ ЭРХЭМЛЭХ ҮЗЭЛ НЬ XIII ЗУУНЫ МОНГОЛЫН НИЙГЭМ, ТӨРИЙН ОРШИХУЙ, ҮНЭТ ЗҮЙЛ МӨН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-14 Монголчууд, эв эе, Монголын нууц товчоо, эв эеийг сахих сургааль, эв эеийг сахь
121 Б.Ган-эрдэнэ Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
122 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛЫН ТӨР, ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ НЬ ДОРНОДАХИНЫ ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛТАЙ ХОЛБОГДОХ НЬ. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 төр, төр улс, Дорно дахин төр улс, Дорно дахины төр, эрх зүйн сэтгэлгээ, Монголын төр ёсны үзэл сэтгэлгээ
123 Х.Сэлэнгэ Формализм ба эрх зүйн реалист онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрх зүйн реализм,
124 Х.Сэлэнгэ ХШ зууны Монголчуудын төрийг шүтэх үзлийн философи агуулга /түүх- онолын үүднээс авч үзэх нь / Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, төр, төрийг шүтэх үзэл, тэнгэрийн үзэл, төрөө дээдлэх Монголчуудын үзэл
125 Х.Сэлэнгэ Хууль зүйн позитивизм: онол, арга зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, хууль зүйн позитивизм, хууль ба эрх зүй
126 Х.Сэлэнгэ ХШ ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛИЙН ГҮН УХААНЫ ҮНДЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-04-13 13-р зууны Монголчууд, мөнх хөнх тэнгэр, хас тэмдэг мөнх хөнх тэнгэрийг шүтэх үзэл, Монголчуудын мөнх хөх тэнгэрийг шүтэх философи,
127 Х.Сэлэнгэ Цэвэр эрх зүйн онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 Ханс Кельзен, эрх зүй үзэл суртал, нам, анги, нийгмийн үзэгдлүүдээс ангид байх, үндсэн хэм хэмжээ
128 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО БА ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-12 Хуулийн үзэл баримтлал, Үндсэн хуулийн эдийн засаг, эрх зүйн хариуцлага, өмчийн хяналт
129 Х.Сэлэнгэ Шинэкантын эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-12 эрх зүйн санаа, хүсэл зориг, шударга ёс, эрх зүйт хууль, эрх зүйн бус хууль
130 Х.Сэлэнгэ Эдийн засгийн өмнө хүлээх эрх зүйн үүрэг, хариуцлага /онол, практикийн асуудал/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүй ба эдийн засгийн хамаарал,
131 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйн философийн орчин үеийн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүйн философийн түүх, эрх зүйн ерөнхий онол, жам ёсны онол, формаль чиг хандлага, реалист чиг хандлага
132 Х.Сэлэнгэ Эрх зүй ба эдийн засаг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн үүрэг, эрх зүйн үнэ цэнэ, хариуцлага, эрх зүй ба эдийн засаг
133 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйг таних мэдэх арга зүй: онолын үндэслэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-10 эрх зүй, эрх зүйг танин мэдэх, эрх зүйг танин мэдэх арга зүй, эрх зүйг танин мэдэх позитивист чиг хандлага, эрх зүйг танин мэдэх позитивист бус чиг хандлага
134 П.Баттулга Б.Төрболд Б.Эрхэмбаяр М.Мөнхжаргал АНХ УДАА (Хуулийн оюутны амжилтын хөтөч) Гарын авлага, аргачлал 6000 төгрөг 2017-04-02 шүүх, шүүгчийн хараат бус байдал, парламент, хууль тогтоох эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл, өмгөөлөл, бакалавр, магистр, доктор, эссэ, өгүүлэл, эрдэм шинжилгээ, ёс зүй, илтгэл, зөвлөмж, тэтгэлэг, гарын авлага, ишлэл авах арга зүй, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй,
135 М.Цэрэнбат Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 1000 төгрөг 2017-03-06 Эвтанази, зовиургүй үхүүлэх, үхлийн жуулчлал
136 З.Ганзориг ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДАЛ:ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ТУЛГУУРЛАСАН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 6000 төгрөг 2017-01-28 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болохгүй тохиолдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрхийн хамгаалалт, шүүхэд мэдүүлэх эрх
137 Ц.Цогт Давж заалдах шатны шүүхийн үүсэл, хөгжил (1911-2015) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-01-16 Шүүхийн тогтолцоо, давж заалдах шатны шүүх, үүсэл, хөгжил, дагнасан шүүхийн тогтолцоон дахь давж заалдах шатны шүүхийн асуудал
138 Б.Төрболд ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮНД СУРТАЛ ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХАД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ ЗҮЙН АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2017-01-07 Төрийн захиргааны байгууллага дахь хүнд суртал, хүний эрх, хүндрэл чирэгдэл, хүний үндсэн эрхийг хамгаалах
139 Б.Хонгорзул Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийг өргөн утгаар тайлбарлах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 12000 төгрөг 2017-01-04 Хувийн нууцийн эрх, хувийн нууцын эрхийн ангилал, гэр бүлийн нууц, захидал харилцааны нууц, эд хөрөнгийн нууц, эрүүл мэндийн нууц
140 Ж.Батмөнх Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2016-12-06 Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал, экстрадиц, гэмт этгээдийг шилжүүлэх, ялтан шилжүүлэх
141 Ц.Цогт Захиргааны хэм хэмжээний акт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2016-11-17 захиргааны үйл ажиллагаа, захиргааны шийдвэр, хэм хэмжээ, хэм хэмжээний акт, нэг удаагийн акт, ялгаа, төсөөтэй тал
142 Ц.Цогт Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн орчин, дүн шинжилгээ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2016-11-01 Захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэрэг, дагнасан шүүх, мэргэшсэн шүүгч, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, захиргааны шүүхийн төлөвшил.
143 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 1000 төгрөг 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; procurement; төрийн худалдан авах ажиллагаа
144 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2016-10-24 Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн зарчим, захиргааны сонсох ажиллагаа, захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны төлөвлөлт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл
145 М.Мөнхжаргал ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2016-04-22 хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчийн эрх, хувьцаа, хувьцааны эрх зүйн зохицуулалт, компанийн хувьцаа эзэмшигч, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, хувьцааны төрөл, ангилал
146 Б.Төрболд ОРОН НУТГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ШИНЭЧЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Орон нутгийн бие даасан байдал, эрх зүйн орчин Төвлөрлийг сааруулах Урт хугацааны бодлого Шийдвэрлэх арга
147 Б.Төрболд ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүй Монголын Өмгөөлөгчдийн коллегийн дүрэм

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn