Тайванхүүгийн Алтангэрэл

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Хүмүүнлэгийн Их сургууль, ХБНГУ-н Ханноверийн Их Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Дюрэмын Их сургууль, Ханноверийн Их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Арбитрч, хуулийн зөвлөх, цагийн багш

Бүтээлийн тоо: 10

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 18236

Бүтээлүүд уншигдсан: 942

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3041

Зохиогчийн бүтээлүүд