Хаянхярваагийн Сэлэнгэ

Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор

Төгссөн сургууль:
Узбекстан-Ташкентийн их сургууль-эрх зүйч, Оросын Холбооны улс-Марксист Ленинизмийн Их сургууль-улс төр судлаач

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
МУИС ХЗС Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш

Бүтээлийн тоо: 30

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 145729

Бүтээлүүд уншигдсан: 4404

Зохиогчийн профайл үзсэн: 4350

Зохиогчийн бүтээлүүд