Бүтээлийн нэр Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ
Зохиогч Бэгзжав Уянга
Хамтран зохиогчид -
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Иргэний эрх зүй
  • Гэрээний эрх зүй
Гэр бүлийн эрх зүй
  • Гэр бүлийн эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн харилцаа
  • Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх
  • Гэрлэлтийн гэрээ
Бүтээлийн товч Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуулиар дараах эрх зүйн харилцааг талууд гэрээгээр зохицуулах боломжтой байхаар тусган хуульчилж өгсөн. Үүнд:
1/ Гэрлэгчдийн хөрөнгийн эрхтэй холбогдох харилцаа;
2/ Тэжээн тэтгэх асуудалтай холбогдох харилцаа;
3/ Эрсдэлт нөхцөлд буй хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх асуудалтай холбогдох харилцаа зэрэг болно.
Эдгээр асуудалтай холбогдуулан үүссэн эрх зүйн харилцааг шийдвэрлэх хүрээнд талууд гэрээ байгуулан харилцан тохиролцох эрх зүйн боломжийг хуулиар олгосон хэдий ч нарийвчлан зохицуулсан зохицуулалт үгүй нь тэдгээрийг илүү боловсронгуй байдлаар тусгайлан зохицуулах шаардлага буйг илтгэж байна.
Энэхүү судалгааны ажил нь:
- Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээний төрөл тус бүрийн ойлголт, онцлог, ач холбогдол;
- Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ /Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулсан байдал, гадаад улсуудын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалт/;
- Эдгээр гэрээний хэрэгжилт Монгол Улсад ямар түвшинд байгаа талаарх практик судалгаа зэрэг агуулгыг хамарсан болно.
Түлхүүр үг Гэр бүлийн эрх зүй, гэрээ, гэрлэлтийн гэрээ, тэжээн тэтгэх гэрээ, хүүхэд асран хүмүүжүүлэх гэрээ
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017.05.31
Хуудасны тоо 54
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2018-01-12
Товч мэдээлэл үзсэн 4661
Бүрэн эхээр нь үзсэн 484
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)