PDF файлыг нээж уншсан тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2021 оны 08 сар

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан Байршуулсан
1 Г.Ганзориг Хүний эрхийн зөрчилд хүргэж байгаа хууль дахь “Хоёр Үг” Асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл Эрх зүйн шүүмж, шүүхийн практик судлал 18 2021-07-31
2 Г.Давааням Монгол Улсын Их Сургууль дахь академик харассментын өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх арга зам Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 16 2021-07-02
3 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№2 Ном, мэргэжлийн сэтгүүл 15 2021-08-04
4 Ж.Оюунтунгалаг ШҮҮХЭД МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХЭД ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 14 2021-07-08
5 Б.Ариунзаяа Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж, шүүхийн практик судлал 10 2016-04-25
6 М.Лхамсүрэн ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 9 2020-08-24
7 М.Батчимэг ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 8 2021-04-07
8 Б.Улсболд Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь намын дотоод ардчиллын зохицуулалттай холбогдох эрх зүйн шинэтгэл: Харьцуулсан судалгаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 7 2021-01-13
9 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 6 2016-10-24
10 Ж.Иманмагзам ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА) Бакалаврын төгсөлтийн ажил 6 2017-11-17

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn