Үзсэн хүний давтагдахгүй тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2021 оны 10 сар

2021 оны 8 сараас бүтээлийг уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог боллоо!
# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан хүн Байршуулсан
1 Б.Нацагдорж ЭРХ ЗҮЙН СОЦИОЛОГИ: ТӨЛӨВШИЛ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА (БОДЛОГЫН СУДАЛГАА) Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 98 2019-10-01
2 Ч.Ганболд ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС ДАХЬ СЭЖИГТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ЗАРИМ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 44 2020-07-09
3 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 41 2016-03-30
4 Т.Алтангэрэл ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 37 2016-04-22
5 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН Мониторингийн тайлан, илтгэл 33 2019-01-17
6 Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ (Япон улсын жишээн дээр) DISCRIMINATION AND HUMAN RIGHTS (On the example of Japan) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 31 2021-10-05
7 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ АКТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 29 2016-03-31
8 П.Баттулга ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ БИЧИХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал 27 2016-04-09
9 Э.Отгондаваа Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал Гарын авлага, аргачлал 24 2021-06-24
10 Р.Оюундэлгэр УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГ ҮҮРЭГ БА ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГАРГАХ ГОМДОЛД ХЯЗГААРЛАЛТ ТАВИХ АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ УЧИР ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 22 2021-05-27

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn