PDF файлыг нээж уншсан тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2021 оны 01 сар

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан Байршуулсан
1 А.Базар Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 88 2019-01-28
2 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн үйл ажиллагааны тулгуур багана - Шүүгчийн ёс зүйн талаарх асуултууд - Хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актын орчуулга 55 2021-01-04
3 Б.Эрхэмбаяр КУРСЫН АЖИЛ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал 52 2016-04-09
4 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австрийн шүүгчдийн Ёс зүйн тунхаг /Вельсийн тунхаг/ Хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актын орчуулга 46 2021-01-04
5 О.Мөнхнасан УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ ҮНДСЭН ХУУЛИАС БУСАД ХУУЛЬ ТАЙЛБАРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 42 2019-01-16
6 С.Асланбек ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 6.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ТАЙЛБАРЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 39 2021-01-12
7 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 37 2016-03-30
8 С.Өмирбек ХУУЛИЙН БИЧВЭР ДЭХ ЗАРИМ ХОЛБОХ ҮГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 29 2021-01-04
9 Б.Улсболд Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь намын дотоод ардчиллын зохицуулалттай холбогдох эрх зүйн шинэтгэл: Харьцуулсан судалгаа Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 28 2021-01-13
10 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Шүүх эрх мэдэл 2020/№2 Ном, мэргэжлийн сэтгүүл 26 2020-08-12

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn