ХЭРЭГЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

LegalData-ийн үйлчилгээг авахын тулд та заавал вэб сайтад бүртгүүлсэн байх бөгөөд үүний дараа тохирох багцын эрхийг худалдаж авах боломжтой болно. 

Бичлэг үзэх

LegalData-д нэвтрэх

Вэб сайтын баруун гар талд байх “Нэвтрэх хэсэгт” и-мэйл хаяг, нууц үгээ оруулан цахим хуудаст нэвтэрнэ.

Хэрэв Та нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Нууц үгээ мартсан” гэсэн дээр дарж шинээр нууц үгээ шинэчилж болно. Вэб сайт нь таны өмнөх нууц үгийг буцаан сэргээх боломжгүй бөгөөд шинээр нууц үг сонгуулна.