Төрийн байгууллага

Легал дата Таны ажлыг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ?

Судалгааны бүтээлийн сан, шүүх, арбитрын шийдвэрийн хайлтын Legaldata Pro систем нь шүүгч, прокурор болон төрийн бусад албан хаагч нарт хуулийг дээдэлж, хуульд үндэслэсэн, зөв шийдвэр гаргахад тусална. Legaldata Pro нь таны хайж буй мэдээллийг гаргаж өгөх хайлтын ухаалаг систем юм. Та шүүх шүүхийн үйл ажиллагаа, өмгөөлөл, хэргийн аналалитикс зэрэгтэй танилцах, ажлын байрын зар оруулах, ажилтан судалж сонгох гэх зэргээр олон хэрэгтэй үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой байх юм. (зарим үйлчилгээ үе шаттайгаар нэвтрүүлж байгааг анхаарна уу)

Хамтран ажиллахыг урьж байна.

Легал дата Таны ажлыг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ?

  • эрхлэн гаргасан ном, видео хичээлээ цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар цахим санд байршуулах, борлуулах (Legaldata.mn/books);
  • эрдэм шинжилгээний хурал семинар, ач холбогдол бүхий сэдвээрхи сургалтууд хамтран зохион байгуулах; хурал, хэлэлцүүлгийг шууд дамжуулах, хурлын постерууд түгээж сурталчлах, Легал дата цахим санд хурлын бичлэгийг байршуулах;
  • ажилтнууддаа Легал датагийн багцын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр авах;
  • хамтран ажиллагч байгууллагаар өөрийн нэр, логогоо Легал датагийн нүүр хуудаст байршуулах, сурталчлуулах, LegalTalks подкастанд оролцох;
  • ажлын байрны зар оруулах, профайл хэсгээс ажилтан сонгох, хайх үйлчилгээг авах зэргээр бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой гм.