legaldata.mn

Сайтын тухай

Монгол Улсад хууль зүйн шинжлэх ухааны тогтолцоо бүрэлдэн бий болсноос хойш эрдэмтэн, судлаачид хууль зүйн шинжлэх ухааны суурь болон хавсарга судалгааг нийтийн болон хувийн, олон улсын эрх зүйн салбараар хийж ирсэн. Үүний үр дүнд хууль зүйн чиглэлээр ном, сурах бичиг, илтгэл, өгүүлэл төдийгүй бакалаврын төгсөлтийн ажил, магистр, доктор, шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл, туурвил олноор гарч байна.

Иймд хууль зүйн чиглэлээр гарч байгаа бүтээлүүдийг судалгааны эргэлтэд оруулах, эрдэмтэн, судлаач, багш оюутнуудын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэхэд нөлөөлөх, Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Хууль зүйн судалгааны бүтээлийн цахим сан www.legaldata.mn” үүсгэн ажиллуулж байна.

Төсөл санаачлагч, хөгжүүлэгч:

"Оюуны-Инноваци" ТББ

Төслийг хамтран хөгжүүлэгч:

 1. Доржравдангийн Соёл-Эрдэнэ. Програм хангамжийн инженер. Түүний хийсэн зарим ажил:
  • 1997-2004 онд FINLAW хууль тогтоомжийн анхны CD
  • 2003 онд Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн forum.mn веб сайт
  • 2002-2006 онд Дэлхийн банкны хууль эрх зүйн шинэчлэл төслийн шүүхийн нэгдсэн сүлжээ, legalinfo.mn веб сайтын зөвлөх
  • 2008–2011 онд Дэлхийн банкны Засаглалыг дэмжих төслийн Авлигатай тэмцэх газрын ХОМ-ын системийн зөвлөх
  • 2009 онд Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн сангийн бүртгэлийн веб сайт judgment.admincourt.gov.mn
  • 2011 онд Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан www.shuukh.mn, гар утасны аппликейшн
  • 2014 онд Монгол Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны өргөдлийн удирдлагын систем www.urgudul.parliament.mn
  • 2015 онд Монгол Улсын Дээд шүүхийн цахим хуудас www.supremecourt.mn

 

 1. "Оюуны-Инноваци" ТББ нь “Шударга ёсыг мэдлэгээр бэхжүүлнэ” хэмээх уриатайгаар Монгол Улсад эрх зүйн шүүмж судлалыг хөгжүүлэх, хууль зүйн чиглэлээр судалгаа хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мониторинг, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
  • “АНХ УДАА-Хуулийн оюутны амжилтын хөтөч” 254 хуудас бүхий хууль зүйн сургуулийн оюутнуудад зориулсан аргазүйн зөвлөгөө агуулсан гарын авлага, 2012 он;
  • “Эрх зүйн шүүмж” нээлттэй хэлэлцүүлгийг Монголын Хуульчдын холбооны Хууль зүйн шинжлэх ухаан, хууль зүйн боловсролын хөгжлийг дэмжих хороотой хамтран Хуульчдын танхимд зохион байгуулсан, 2015.03.16;
  • Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны барилга, Тэнгис, Өргөө кино театруудын барилгын дэд бүтцийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэх стратегийн өмгөөллийг “РАУЛ ФОЛЕРОГИЙН АНД НӨХДИЙН ХОЛБОО” Италийн Олон Улсын байгууллага, Европын Холбооны хамтын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монголын иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхжуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах” төсөл болон “Тэгш Нийгэм Холбоо” ТББ-тай хамтран ажилласан;
  • Тус байгууллагын хуульч, судлаачид 2013 оны 12 дугаар сард УИХ-ын гишүүнд Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах санаачилга гаргах эрхийг олгож буй Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтын холбогдох хэсэг Үндсэн хууль зөрчиж байгаа асуудлаар Үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргасан бөгөөд улмаар Үндсэн хуулийн цэц мэдээллийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэсэн;
  • Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдал: Шүүгчийн томилгоо” сэдвээр бодлогын судалгааны ажил гүйцэтгэсэн, 2015.11 сар;
  • Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар шүүхийн ажиглалтын дадлага төслийн хүрээнд цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж  ажиглалтад хамрагдсан орон нутаг болон ажиглалтаар хөндсөн асуудал бүрээр дэд тайлан боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн, 2016.01 сар
  • Нээллттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, санал болгох (сонгох), томилох ажиллагаа”-нд хөндлөнгийн мониторинг хийсэн, 2016.09 сар;
  • Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар шүүхийн ажиглалтын дадлага төслийн хүрээнд цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж  ажиглалтад хамрагдсан орон нутаг болон ажиглалтаар хөндсөн асуудал бүрээр дэд тайлан боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн, 2017.02 сар;
  • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо” төслийн нэгжийн захиалгаар Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн сонсголын тухай хуулийн иргэдийн оролцоо бүхий заалт, зохицуулалтыг иргэдэд сурталчилах зорилготой 2 төрлийн зурагт хуудас, 2 төрлийн нугалбарын агуулгыг боловсруулан хэвлүүлэх /зурагт хуудас тус бүр 500ш, нугалбар тус бүр 1000ш/ ажлыг гүйцэтгэсэн, 2017.02 сар;
  • Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар шүүхийн ажиглалт төслийн хүрээнд цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж  шүүхийн ажиглалтын нэгдсэн тайлан боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн, 2017.10 сар;
  • 2002, 2015 оны Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхэтгэсэн Эрүүгийн хуулийн эмхэтгэл, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхэтгэн Зөрчлийн хуулийн эмхэтгэлийг хэвлүүлсэн, 2017.10 сар;
  • Нээлттэй Нийгэм Форумын тэтгэлгээр “Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт” сэдвээр судалгааны ажил гүйцэтгэсэн. 2018.04 сар.

 

----оОо----

 

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn