Их, дээд сургууль

Легал дата Таны ажлыг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ?

Өнөө үед интернэтгүйгээр боловсрол олгох үйл явцыг төсөөлшгүй болжээ. Гэхдээ интернетэд судалгаа, сургалтын найдвартай эх сурвалж болох мэдээллийн сан хангалттай байдаггүй.

Легал дата нь хууль зүйн их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудын судалгааны гол эх сурвалж болж чадна. Манай Legaldata Pro нь таны хайж буй мэдээллийг гаргаж өгөх хайлтын ухаалаг систем юм.

Ном, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил, видео хичээлийг тань олон нийтэд түгээх, судалгааны эргэлтэнд оруулахад манай үйлчилгээ Танд туслах болно.

Их, дээд сургууль нь оюутнуудын бакалаврын төгсөлтийн ажил, магистр, докторын зэрэг горилсон бүтээл, багш нарын судалгааны бүтээлийг Легал датад байршуулах, багш, оюутнууддаа Легал датагийн багцын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой. (зарим үйлчилгээ үе шаттайгаар нэвтрүүлж байгааг анхаарна уу)

Та хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой вэ?

  • эрхлэн гаргасан судалгааны бүтээл, ном, видео хичээл гм хичээлээ цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар байршуулах, борлуулах (Legaldata.mn/books)
  • эрдэм шинжилгээний хурал семинар, сургалтууд хамтран зохион байгуулах; хурал хэлэлцүүлгийг шууд дамжуулах, хурлын постерууд түгээж сурталчлах, Легалдата цахим санд хурлын бичлэгийг байршуулан үзэх боломжтой байх
  • байгууллагынхаа профайл танилцуулгыг (сургалтын чиглэл, багш нар гм) Легал датад байршуулах, сурталчлах
  • багш, оюутан, ажилтнууддаа Легал датагийн багцын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр авах
  • хамтран ажиллагч байгууллагаар өөрийн нэр, логогоо Легал датагийн нүүр хуудаст байршуулах, сурталчлуулах, LegalTalks подкастанд оролцох
  • ажлын байрны зар оруулах, профайл хэсгээс ажилтан сонгох, хайх үйлчилгээг авах зэргээр бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой гм.