Сургалт, судалгааны байгууллага

Легал дата Таны ажлыг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ?

Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг тань олон нийтэд түгээх, худалдаанд оруулахад манай үйлчилгээ Танд туслах болно. Цахим сургалт нь орчин үед амьдралын чухал хэсэг болсон өнөө үед интернетэд судалгаа, сургалтын найдвартай эх сурвалж болох мэдээллийн сан хангалттай байдаггүй. Легал дата нь сургалт, судалгааны байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын судалгааны гол эх сурвалж болж чадна. Манай Legaldata Pro нь таны хайж буй мэдээллийг гаргаж өгөх хайлтын ухаалаг систем юм. (зарим үйлчилгээ үе шаттайгаар нэвтрүүлж байгааг анхаарна уу)

Сургалт, судалгааны байгууллага нь өөрийн байгууллагаас эрхлэн гаргасан судалгааны бүтээл, сургалтын видео бичлэгийг Легал датад байршуулах, ажилчдаа Легал датагийн багцын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой.

Ном, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил, видео хичээлийг тань олон нийтэд түгээх, судалгааны эргэлтэнд оруулахад манай үйлчилгээ Танд туслах болно.

Танай байгууллага хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой вэ?

  • эрхлэн гаргасан ном, видео хичээлээ цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар байршуулах, борлуулах (Legaldata.mn/books);
  • урьдчилан тохирсон сэдвээр эрдэм шинжилгээний хурал семинар, сургалтууд хамтран зохион байгуулах, хурал, хэлэлцүүлгийг шууд дамжуулах, хурлын постерууд түгээж сурталчилах, Легал дата цахим санд хурлын бичлэгийг байршуулах;
  • байгууллагынхаа профайл танилцуулгыг (сургалтын чиглэл, багш нар гм) Легал датад байршуулах, сурталчлах;
  • ажилтнууддаа Легал датагийн багцын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр авах;
  • хамтран ажиллагч байгууллагаар өөрийн нэр, логогоо Легал датагийн нүүр хуудаст байршуулах, сурталчлуулах, LegalTalks подкастанд оролцох;
  • ажлын байрны зар оруулах, профайл хэсгээс ажилтан сонгох, хайх үйлчилгээг авах зэргээр бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой гэх мэт.