Подкаст

Шинэ товчоон подкаст

#Шинэ товчоон №18 – Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2021-12-08
Энэ удаагийн дугаараар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №17 – Шилэн дансны тухай хууль

2021-11-01
Энэ удаагийн дугаарыг "Шилэн дансны тухай хууль" сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №16 –Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2021-10-05
Энэ удаагийн дугаараар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №15 – Газар өмчлөх тухай

2021-09-09
Энэ удаагийн дугаараар “Газар өмчлөх тухай” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №14 – Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ

2021-08-23
Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ”-ний талаар 
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №13 – Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх

2021-08-03
Энэ удаагийн дугаараар “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх”-ийн талаар хүргэж байна.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон №12 - Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө

2021-06-21
Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан 3Хүний эрх, эрх чөлөө”-ний талаар бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №11 – Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

2021-05-27
Уг хууль нь 8 бүлэг, 32 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №10 – Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

2021-04-29
Энэ удаагийн дугаараар “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №09 – Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, тэтгэлэг төлөлт

2021-04-01
Энэ удаагийн дугаараар Гэр бүлийн тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дараах зохицуулалтыг хөндөж байна:
· Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэх гаргах;
· Хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ, ямар хугацаанд тэтгэлэг авах, нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах, тэтгэлэг нөхөн төлүүлэх

Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №08 - Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ

2021-03-05
Энэ удаагийн дугаараар “Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ”-ний талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №07 – Өмгөөллийн тухай хууль

2021-01-29
Энэ удаагийн дугаараар “Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №06 – Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

2020-12-03
Энэ удаагийн дугаараар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#Шинэ товчоон № 5: Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

2020-11-09
Энэ удаагийн дугаараар “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №04 -Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар

2020-10-12
Энэ удаагийн дугаараар Эрүүгийн хуульд заасан “Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт” ногдуулах хариуцлагын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №03 - Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар

2020-09-21
Энэ удаагийн дугаараар “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №02 - “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

2020-09-09
Хоёр дахь дугаараар “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

#ШинэТовчоон №01 - Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх талаар

2020-08-24
№01 #ШинэТовчоон- Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
Подкастын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn