#Шинэ товчоон №28 – Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

1 year ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Тус хуулиар:

  • Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж тус бүрийн чиг үүргийг тодорхой болгосон. Ингэснээр нэгжүүдийн чиг үүрэг оролцоо холилдох, давхцах зэрэг сөрөг үр дагавар арилна.
  • Чиг үүргийг удирдлагын субьектээр бус, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээр хуваарилах зарчмыг баримтласан. Ингэхдээ иргэдэд хамгийн ойр нэгжийг сум, дүүрэг гэж үзсэн тус нэгжүүдийн эрх, чиг үүргийг нэмэгдүүлсэн.
  • Орон нутгийн чиг үүргийг тодорхойлсны дагуу Төсвийн тухай хуульд заасан чиг үүргийн жагсаалтыг хүчингүй болгох замаар ангиллыг нэгдмэл болгож, чиг үүргийн санхүүжилтийн асуудлыг тодорхой болгосон.
  • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг хариуцлагажуулах, орон нутагт улс төржилтийг хязгаарлах зохицуулалтыг бий болгосон.
  • Төлөөлөгчийн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа гэсэн үндэслэлээр тухайн тойргийн сонгогчдын олонхын саналаар төлөөлөгчийг эгүүлэн татна.
  • Сумын иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын сонгуульд улс төрийн нам нэр дэвшүүлж оролцохгүй.
  • Улс төрийн нам, эвсэл иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүтцэд аливаа хэлбэрээр нэгж байгуулахгүй гэж заасан.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/176

Apple:  https://apple.co/3g0a9NN

Castbox: https://bit.ly/3ELdUkx

Anchor:  https://bit.ly/3gfIacY

Mplus: https://bit.ly/3VoRUSq

Google: https://bit.ly/3Sfd6If

Facebook: https://bit.ly/3SaRRXr