Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа - подкаст


S2EP2. Б.Баялагмаа - Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт /нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр/

4 days ago

Цуврал подкастын 2 дахь дугаараар “Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт: Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН-ийн партнер өмгөөлөгч Б.Баялагмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP1- А.Түвшинтөгс:Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик

1 week ago

Нээлттэй Нийгэм Форум 2018 оноос Шүүхийн шийдвэрийн судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 50 гаруй шүүхийн шийдвэрийн судалгааг дэмжиж ажилласан. Энэхүү судалгааны ажлыг эргэлтэд оруулах, олон нийтэд хүргэх зорилгоор “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цуврал подкастын 20 дугаарыг сонсогч та бүхэнд хүргэх болно.