Мөнхбаярын Ванчигмаа

Хууль зүйн доктор
Хууль зүйн сургуулийн багш

Бүтээлийн тоо: 3

Бүтээлийн товч үзсэн: 11491

Бүтээл уншсан: 420

Профайл үзсэн: 4079

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 0

Боловсрол:

  • Дотоод хэргийн их сургууль

Туршлага:

  • Хувийн эрх зүй, өв залгамжлалын эрх зүй, гэрээний эрх зүй, гэм хорын эрх зүй, эрүүгийн процесс, иргэний процессын эрх зүйн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил эрхлэн явуулдаг.
  • Судалгааны чиглэлээр ном, гарын авлага 7, орчуулгын бүтээл 1, хамтарсан бүтээл 1, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 13, нийтлэл 10 орчим, судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр 6, хуулийн төсөл болон хуулийн шинэчилсэн найруулгад 2 санал дэвшүүлсэн.

Бүтээлүүд