ПРОФАЙЛ ҮҮСГЭХ ЗААВАР

Та LegalData-д өөрийн бүтээлээ байршуулах тохиолдолд Профайлаа үүсгэсэн байх шаардлагатай.

Профайлаа үүсгэхийн тулд хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрсэн байх шаардлагатай бөгөөд ийнхүү нэвтэрсний дараа вэб сайтын баруун талд байрлах “Профайл үүсгэх” цэсэн дээр дарна.

Профайлаа үүсгэхдээ дараахь мэдээллүүдийг үнэн зөвөөр бөглөнө. Бичлэг үзэх

 (*) тэмдэгтэй талбаруудыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.