legaldata.mn

LEGALDATA.MN ЦАХИМ САНД БҮТЭЭЛ ОРУУЛАХ ЗААВАР

LEGALDATA.MN-НД БҮТЭЭЛ ОРУУЛАХ ЗААВАР

Хэрэглэгч цахим санд шинээр бүтээл оруулахын тулд эхлээд зохиогчоор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Хэрэв хэрэглэгч зохиогчоор бүртгүүлсэн тохиолдолдцахим хуудаст нэвтэрсний дараа цахим хуудсын баруун талд “Шинэ бүтээл оруулах” гэсэн цэс харагдана. Энэхүү цэс дээр дарсан тохиолдолд дараах санамж гарч ирнэ.

 

 

 

 

 

Энэ хэсэгт хэрэглэгчид анх бүртгүүлсэн үйлчилгээний нөхцөлийг дахин сануулах хэрэв та үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа бол “үргэлжлүүлэх” сонголтыг хийх ба ингэснээр “Шинэ бүтээл оруулах” талбар гарч ирнэ.

 1. Бүтээлийн нэр” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн нэрийг бүтнээр “крилл” үсгээр бичих бөгөөд товчилсон үг, хэллэг хэрэглэхгүй.  
 2. Хамтран зохиогчид” гэсэн хэсэгт уг бүтээлийг хамтран бичсэн хүн байгаа бол (байхгүй бол уг талбарыг бөглөхгүй) түүний нэрийг бүтнээр “крилл” үсгээр бичнэ. Жишээ нь Б.Чимид гэх мэт.
 3. “Тэмдэглэл” гэсэн хэсэгт бүтээлийг өөр байгууллагын тэтгэлэг, дэмжлэг, санхүүжилтээр бичсэн бол уг мэдээллийг оруулна. Жишээ нь: Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв.
 4. Бүтээлийн хэлбэр” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээл нь илтгэл, өгүүлэл, докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлийн аль нь болохыг сонгоно.
 5. Бүтээлийн товч” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн ерөнхий агуулгын талаарх товч мэдээллийг оруулна. Энэ товч мэдээлэл нь 600 тэмдэгтээс багагүй байна. Бүтээлийн товч агуулгыг ойлгомжтой байдлаар оруулах нь хэрэглэгч зөв сонголт хийхэд тус дөхөм болно. Хэрэв мэдээлэл 100 тэмдэгт хүрэхгүй бол бүтээл оруулах явц баталгаажихгүй болохыг анхаарна уу.
 6. Түлхүүр үгүүд” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийг хайхад гарч ирэх түлхүүр үгүүдийг бичнэ. Тухайлбал, та захиргааны эрх зүйн өгүүлэл, нийтлэл оруулж буй бол: захиргаа, захиргааны эрх зүй зэрэг таны бүтээлийг хайлтаар хялбар олоход туслах үг, холбоосыг оруулна. Хайлтанд ашиглах үгийн мэдээлэл нь 60 тэмдэгтээс багагүй байна.
 7. Үндсэн ангилал” гэсэн хэсгээс уг бүтээл нь нийтийн болон хувийн эрх зүй, эрх зүйн шүүмж, харьцуулсан эрх зүйн алинд хамаарахыг сонгоно. Бүтээлийн “үндсэн ангилал”-д эрх зүйн аль салбарууд хамаарч байгааг манай цахим хуудсны нүүр хэсгээс харах боломжтой.
 8. Дэд ангилал” гэсэн хэсгээс уг бүтээлийн хамаарах ангилаллыг сонгоно. Ингэхдээ хэдэн ч ангилаллыг сонгох боломжтой. “Үндсэн ангилал” гэсэн хэсгээс сонгосны дараа “дэд ангилал” гэсэн цэс идэвхжинэ. “Дэд ангилал” цэснээс бүтээлд хамаарах ангилаллыг бүрэн гүйцэт сонгосноор “хэрэглэгч” бүтээлийг “ангилал”-аар нь хайж олоход дөхөм болох юм. Жишээлбэл, та “Захиргааны хэм хэмжээний акт” гэсэн сэдэвт өгүүлэл оруулах гэж байгаа тохиолдолд Үндсэн ангилал-аас “Нийтийн эрх зүй” –г сонгож, харин Дэд ангилал –аас “Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги”, “Захиргааны хэм хэмжээний акт”, “Захиргааны процесс” гэх мэтээр уг өгүүлэлд тусгагдсан сэдвүүдийг бүрэн сонгож оруулна.  
 9. “Бүтээл бичсэн огноо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийг анх хэзээ бичсэн талаарх огноог 2019-03-15 гэх байдлаар бичиж оруулна. 
 10. Хуудсын тоо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн хуудсын тоог оруулна. Бүтээлийн гарчгийг тусдаа нүүр хуудас бичсэн бол уг хуудсыг түүнчлэн ном зүйг хуудсын тоонд оруулахгүй.
 11. Хэл” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээл ямар хэлээр бичигдсэнийг сонгоно.
 12. “Үнэтэй эсэх” гэсэн хэсэгт бүтээлийг legaldata.mn-д үнэтэй байршуулах эсэх сонголтоо хийх бөгөөд үнэтэй байршуулж байгаа тохиолдолд үнийг сонгоно.
 13. “Эшлэлийн тоо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлд хэдэн эшлэл авсан тоог бичнэ.
 14. “Энэ бүтээлийг эшлэх загвар” гэсэн хэсэгт тухай бүтээлийг ямар загвараар эшлэх тухай мэдээллийг оруулна. Жишээ нь: (Зохиогчийн нэр, Бүтээлийн нэр, Хэвлэсэн ном, сэтгүүл, газар, он, хуудас)

Дээрх мэдээллүүдийг бүрэн оруулсны дараа “Хадгалах” гэсэн товч дээр дарах бөгөөд ийнхүү дарахад доорх талбар гарч ирнэ. 

 

 

 

 

 

 

 1. Choose file (Файл сонгох)” дээр дарж “зөвхөн pdf өргөтгөлтэй”-өөр бүтээлийг хавсаргаж оруулан . “Хадгалах” товчийг дарна.  Бүтээлийн хэмжээ нь 16MB-аас илүүгүй байхыг анхаарна уу. Жич: “Word”өргөтгөлтэй файлыг “PDF”өргөтгөлтэй файл болгож хувиргахын тулд “File” цэсний “Save as” командыг сонгон гарч ирэх цонхноос “save as type” гэсэн хэсгээс “PDF” гэсэн сонголтыг хийнэ.

Таны илгээсэн бүтээлийг “legaldata.mn” хянаж, идэвхжүүлсэн тохиолдолд таны бүтээл цахим санд байршигдах ба таны анх бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаар дараах агуулгатай и-мэйл очно.

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn