БҮТЭЭЛ ОРУУЛАХ ЗААВАР

Хэрэглэгч LegalData-д бүтээл оруулахын тулд эхлээд "Профайлаа үүсгэсэн" байх шаардлагатай. Зохиогчоор бүртгүүлсэн тохиолдолд LegalData-д нэвтэрсний дараа вэб сайтын баруун талд “Бүтээл оруулах” гэсэн цэс харагдана. Энэхүү цэс дээр дарсан тохиолдолд дараах санамж гарч ирнэ.

Энэ хэсэгт хэрэглэгчид “Бүтээл оруулах заавар”-ыг харуулах ба “үргэлжлүүлэх” сонголтыг хийснээрр “Бүтээл оруулах” дараах мэдээлэл бүхий талбар гарч ирнэ.

 1. Бүтээлийн нэр” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн нэрийг бүтнээр “крилл” үсгээр бичих бөгөөд товчилсон үг, хэллэг хэрэглэхгүй.  
 2. “Зохиогч” гэсэн хэсэгт таны нэр автоматаар гарч ирсэн байна. Уг хэсэгт тухайн бүтээлийг хамтран бичсэн хүнийг LegalData-ийн сангаас шүүж уг талбарт хамт оруулах боломжтой. Хэрэв LegalData-д бүртгүүлээгүй бол доод талын “Хамтран зохиогч” гэсэн хэсэгт хамтран зохиогчийн нэрийг, овогтой нь бүтэн бичиж оруулна. Жишээ нь: Батын Дорж.
 3. “Тэмдэглэл” гэсэн хэсэгт бүтээлийг өөр байгууллагын тэтгэлэг, дэмжлэг, санхүүжилтээр бичсэн болон бүтээлтэй холбогдох мэдээллийг товч оруулна. Жишээ нь: Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв. Мөн тухайн бүтээл нь эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцэгдсэн талаарх мэдээллийг оруулж болно.
 4. Бүтээлийн хэлбэр” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээл нь илтгэл, өгүүлэл, докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлийн аль нь болохыг сонгоно.
 5. Бүтээлийн товч” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн ерөнхий агуулгын талаарх товч мэдээллийг оруулна. Энэ товч мэдээлэл нь 550 тэмдэгтээс багагүй байна. Бүтээлийн товч агуулгыг ойлгомжтой байдлаар оруулах нь хэрэглэгч зөв сонголт хийхэд тус дөхөм болно. Хэрэв мэдээлэл 550 тэмдэгт хүрэхгүй бол бүтээл оруулах явц баталгаажихгүй болохыг анхаарна уу.
 6. Түлхүүр үг” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийг хайхад гарч ирэх түлхүүр үгүүдийг бичнэ. Тухайлбал, та захиргааны эрх зүйн өгүүлэл, нийтлэл оруулж буй бол: захиргаа, захиргааны эрх зүй зэрэг таны бүтээлийг хайлтаар хялбар олоход туслах үг, холбоосыг оруулна. Хайлтанд ашиглах үгийн мэдээлэл нь 70 тэмдэгтээс багагүй байна. Хэрэв түлхүүр үг 70 тэмдэгт хүрэхгүй бол бүтээл оруулах явц баталгаажихгүй болохыг анхаарна уу.
 7. Салбар” гэсэн хэсгээс уг бүтээл нь аль салбарт хамаарахыг сонгоно. Хэд хэдэн салбарыг сонгох боломжтой.  
 8. “Бүтээл бичсэн огноо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийг бичиж дуусгасан огноог оруулна. 
 9. Хуудсын тоо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлийн хуудсын тоог оруулна. Бүтээлийн гарчгийг тусдаа нүүр хуудас бичсэн бол уг хуудсыг түүнчлэн ном зүйг хуудсын тоонд оруулахгүй.
 10. Хэл” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээл ямар хэлээр бичигдсэнийг сонгоно.
 11. “Эшлэлийн тоо” гэсэн хэсэгт тухайн бүтээлд хэдэн эшлэл авсан тоог бичнэ.
 12. “Энэ бүтээлийг эшлэх загвар” гэсэн хэсэгт тухай бүтээлийг ямар загвараар эшлэх тухай мэдээллийг оруулна. Жишээ нь: (Зохиогчийн нэр, Бүтээлийн нэр, он, legaldata.mn-ийн линк)

Дээрх мэдээллүүдийг бүрэн оруулсны дараа “Хадгалах” гэсэн товч дээр дарах бөгөөд ийнхүү дарахад доорх талбар гарч ирнэ.

 1. Choose file (Файл сонгох)” дээр дарж “зөвхөн pdf өргөтгөлтэй”-өөр бүтээлийг хавсаргаж оруулна. “Хадгалах” товчийг дарна.  Бүтээлийн хэмжээ нь 16MB-аас илүүгүй байхыг анхаарна уу. Жич: “Word” өргөтгөлтэй файлыг “PDF”өргөтгөлтэй файл болгохын тулд “File” цэсний “Save as” командыг сонгож, гарч ирэх цонхоос “save as type” гэсэн хэсгээс “PDF” гэсэн сонголтыг хийж хадгалснаар тухайн файл “PDF” өргөтгөлтэйгөөр хадгалагдана.

Таны илгээсэн бүтээлийг “legaldata.mn” хянаж, идэвхжүүлсэн тохиолдолд таны бүтээл LegalData-д байрших ба таны анх бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаар дараах агуулгатай и-мэйл очно.