S2EP10. Б.Энхбаяр, Б.Досжан - Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн практик

1 year ago

 “Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 10 дахь  дугаараар “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг  хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Б.Энхбаяр /LL.M/, Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Досжан нартай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр хуульч, судлаач С.Цэрэндолгор оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Нийтэд илэрхий үйл баримт болох /Ковид-19/ гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас үүссэн гэрээний хариуцлагатай холбоотой маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэхдээ тухайн нөхцөл байдлыг заавал нотлох эсхүл зөвхөн Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимаас олгодог давагдашгүй хүчин зүйлийг гэрчилсэн гэрчилгээ нотлох баримтаар хэрэгт авагдсан эсэхээс хамааран нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах, хангахаас татгалзсан шийдвэр гаргаж байгаа нь учир дутагдалтай байна.

Иймд цаашид гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдалтай холбоотой харилцааг зохицуулсан Иргэний хууль болон Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг нэг мөр хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага байна.

Сонсох линк:

legaldata:  https://legaldata.mn/news/241

Apple:    https://apple.co/3GTrfYh

Castbox: https://bit.ly/3Ad5ezP

Anchor: https://bit.ly/3MQShUb

Google: https://bit.ly/41md4Dl

Mplus: https://bit.ly/3MQfVzW

Youtube: https://bit.ly/3L406o1