S2EP3. Б.Анхзаяа Ц.Уянга - Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ

10 months ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 3 дахь дугаараар “Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ” сэдвийн хүрээнд хуульч, өмгөөлөгч Б.Анхзаяа, хөдөлмөрийн эрх зүйн магистр Ц.Уянга нар ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Хөдөлмөрийн тухай хуулиар сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд зохих шийтгэлийг оноодог. Сахилгын шийтгэлтэй байх хугацаа нь 1 жил бөгөөд энэ хооронд ажилтан ихэнх байгууллагын дотоод журмаар аливаа шагнал урамшуулал авах эрхгүй болдог нь нэг зөрчилд үндэслэлгүй давхар шийтгэл оноож буй хэрэг юм.

🟢Цалин хөлс хүний амьдралын баталгаа учраас уг маргааныг шийдэхдээ шүүх хууль хэрэглээний хувьд алдаа гаргахгүй байх нь чухал.

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/215

Apple:   https://apple.co/40bRrW2

Castbox:   https://bit.ly/3HQacYh  

Anchor:   https://bit.ly/3WRutRc

Google:     https://bit.ly/3Rdn3qt

Mplus:   https://bit.ly/3Rg4QZa

Youtube:    https://bit.ly/3Rf2fi4